OFTP2 Ile Mühendislik (CAD/CAM/CAx) Veri Transferi

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

OFTP2, veri, mühendislik, için, ortakları, SEEBURGER, otomotiv, çözüm, hızlı, Mühendislik, imalat, ürün, üzerinden, Otomotiv, verilerinin, internet, gibi, Veri, olarak, ODETTE, kolay, transferi, verilerin, Komple, bağlantı, komple, BIS:EPX, sektöründe, konstrüksiyon, daha

Transcript

DATA SHEET
ODETTE Dosya Transfer Protokolü
OFTP2 ile Mühendislik (CAD/CAM/CAx) Veri Transferi
www.seeburger.com.tr
Modern Yöntemlerle CAD/CAM Veri Değişimi
Otomobil endüstrisinde, gittikçe kısalan ürün tasarım, üretim süreleri ile bağlantılı, büyük bir maliyet baskısı hakim
olmasına rağmen, teknik veriler hala eski metodlar ile son
derece masraflı yollar üzerinden aktarılmaktadır. Günümüzde modern CAD-Sistemleri yoluyla oluşturulan veri miktarları
önemli ölçüde artmakta ve OFTP-ISDN’deki uzun taşıma süreleri artık ihtiyacı karşılamamaktadır. Mühendislik veri transferinde (CAD) daha çok standartlaşma sağlanması amacıyla
ODETTE, VDA (Alman Otomobil Endüstri Birliği) işbirliği ile
CAD/CAM veri değişiminde uluslararası OFTP2 standartını ortaya koydu. Böylece ABD, Avrupa ve Japonya’da veriler, bu gibi
komünikasyon kanalları üzerinden gönderilecek. OFTP2’de güvenlik önlemleri tamamıyla dikkate alınarak, internetin uygun
fiyatlı ve hızlı taşıma yolu kullanılıyor. Bu esnada uzun virtüel
veri isimleri ve verilerin büyüklükleri sınırlanmayacak, bilakis
10 Gbyte ya da daha fazlası gönderilebilecektir.
OFTP2 ile Mühendislik/CAD Veri Aktarımı
ODETTE Dosya Transfer Protokolü (ODETTE File Transfer
Protocol-OFTP2) özellikle otomotiv sektöründe iş ortakları
arasında veri transferi için kulanılan en yaygın standartlardan biridir. OFTP2, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)‘nin de
üyesi olduğu, ODETTE (Organization for Data Exchange by
Teletransmission in Europe) tarafından geliştirilmiştir. ODETTE şirketler arasındaki işbirliği ile iletişim seviyesini yükseltmek ve küresel ölçekte uygulamaların yayılımını desteklemek amacı ile kurulmuştur
Otomotiv sektöründe birçok orijinal ekipman üreticileri (OEM)
OFTP2’nin sağladığı avantajlardan yararlanmak amacıyla
mühendislik ve CAD dosya aktarımında ISDN kullanımına son
vermektedirler. OFTP2 günümüzde her şirkette varolan interneti altyapı olarak kullanması yanında, bir çok ek avantajlar
sunmaktadır.
OFTP2 ile Mühendislik (CAD/CAM/CAx) Veri Transferi
İş Ortaklarınız
OEMs,
Mühendislik Bürosu,
Tedarikçi,
Form Üretici,
Model Üretici,
Prototip Geliştirici,
Alet Üretici ve
diğerleri, …
Firmanız
BrowserBrowserBrowser
OFTP2
Komünikasyon
SEEBURGER BIS:EPX
DATA SHEET
Mühendislik/CAD verilerinin paylaşımı için OFTP2
Bu nedenle imalat ve otomotiv sanayinde OEM ve yan sanayi,
mühendislik verilerinin transferinde OFTP2 çözümleri kullanmaya başlamıştır. Bu süreçte, İspanya, Almanya, İngiltere ve
Fransa' R.Bosch, Renault, PSA, BMW, Ford, Volkswagen Grubu, Volvo ve Daimler Benz gibi sanayi kuruluşları ve orijinal
ekipman üreticileri, mühendislik ve CAD veri değişimi için tedarikçilerinden OFTP2’ye geçmelerini istemiştirler.
Otomotiv ve imalat sanayindeki tüm iş
ortaklarınız ile veri transferiniz için komple çözüm
Her sekörde olduğu gibi otomotiv ve imalat sanayinde de
başarının önemli anahtarlarından biri, iş ortakları arasındaki
etkin işbirliğidir. Günümüzde otomotiv ve imalat sektöründe
mühendislik hizmetleri bu alanda calışan tedarikçiler veya iş
ortakları tarafından sağlanmaktadır. Otomotiv sektörünün
rekabet edebilir bir konumda kalmasının yolu Ar-Ge’den
geçmektedir. Özellikle, küresel ürün tasarımı ve geliştirme
süreçlerinde, mühendislik ve CAD veri transferi oldukça
önem kazanmaktadır.
Türkiye imalat ve otomotiv ana sanayi firmaları ile tedarikçiler ve mühendislik hizmeti veren iş ortakları hızlı yüklenen
ve hemen kullanilabilen bir çözüm sayesinde Avrupa otomotiv firmaları ile güvenli ve daha kaliteli bağlantı kurabilme
imkanına kavuşabilir ve veri transferini gerçekleştirebilir.
SEEBURGER Mühendislik alanında oluşan tasarım ve konstrüksiyon (CAD/CAx) gib teknik verilerin elektronik ortamda aktarımı süreçlerini destekleyen güvenli, denenmiş
ve uluslararası standartlara dayalı komple bir çözüm
sunmaktadır.
CAD/CAx verilerinin paylaşımı için esnek, son teknolojiye
dayalı, hızlı olan komple çözüm, kolay kullanılabilmekte,
tüm gerekli konstrüksiyon ve mühendislik hizmeti veren iş
ortaklarının verilerine kolay erişim sağlamaktadır. Birkaç
tıklama, herhangi bir bilgisayardan veri göndermek için yeterlidir. Komple çözüm, Web-portal, Managed File Transfer,
Mobile App, Outlook gibi sistemlere entegre edilebilmektedir. Komple çözüm ile OEM ve yan sanayi tüm iş ortakları ile
bağlantı kurabilir ve mühendislik verilerini aktarabilir. Tüm
dosyalar tek çözüm üzerinden gönderilir ve gelen dosyalar da
aynı çözüm tarafından alınır.
SEEBURGER OFTP2 Çözümü
OFTP2 standardında iş ortakları birbirleri ile direkt internet
üzerinden iletişim kurarlar. Hızlı bir internet bağlantısına
sahip olan firmalar, bu bağlantıyı burada da kullanabilirler.
SEEBURGER çeşitli branşlardaki standartlaştırma
calışmalarına bizzat katılarak, yeni oluşan standartları
şekillendirebilmiş ve bu standartlara göre ürünler geliştirmeyi
başarabilmiştir. SEEBURGER OFTP2 ortak işlevsellik (Interoperabilität) sürecini tamamlanmış ve burada ilk turda tüm
testleri başarıyla aşan çok az katılımcıdan birisi olmuştur.
Ortak işlevsellik, OFTP2 standardında da merkezi bir rol
oynamakta ve farklı OFTP yazılımları kullanan iş ortakları
arasında başarılı veri değişimi için temel olmaktadır.
Uluslararası otomobil endüstrisi de başından beri bu standart ile yakından ilgilenmiş ve iligi testlere katılmıştır.
OFTP2 Faydaları
z Otomobil endüstrisinde
dünya çapında bir komünikasyon standartı
z Cazip fiyatlı internet kullanımı –
ISDN ya da mail boxların yerine geçebilir
z Bilgi akışlarının hızlanması: dökümanların http tabanlı
noktadan noktaya (Punkt-zu-Punkt) bağlantı üzerinden,
güncel ve olay (event) kontrollü olarak direkt partnere
taşınması
z Ek donanım gideri yoktur –
firmanızda mevcut olan internet girişi kullanılır
z Güvenilir ve entegre güvenlik fonksiyonu –
ek bir yazılım gerekli değildir
z Yetkilendirme (authentication) fonksiyonu
z Bir oturum içinde protokol elemanlarının şifrelenmesi
z Gönderenden alıcıya verilerin
şifrelenmesi ve şifrenin kaldırılması
z Standart şifreleme fonksiyonları bağlanabilir
z Büyük veri miktarlarının taşınması için özel
tasarlanmıştır (10 Gbyte’a kadar veriler)
z Düşük yatırım gideri,
OFTP2 dünya çapında uygulanabilir ve uygundur
z Tüm güncel OFTP özellikleri (tanıma değişimi, alım onayı)
korunur
z Komple çözüm otomotiv sanayine özel olarak kullanılan
European Network Exchange (ENX) ile kurulacak
bağlantıyı desteklemekte ve böylelikle yüksek hız ve
kapasiteli veri transferi olanağı da sağlanmaktadır
SEEBURGER BIS:EPX Çözümü
BIS:EPX ile SEEBURGER, iş ortakları ile mühendislik ve ürün
verilerinin hızlı ve kolay değişiminde son derece modern ve
esnek bir Client Server çözümü sunar.
Tarayıcı (örnek olarak Internet Explorer) ara yüzeyi ile firma
ağında (Intranet) çalışan program, mühendisin gerekli tüm
konstrüksiyon ve partner verilerine, tarayıcıya dayalı ve
kullanıcı bağlantılı erişimini mümkün kılar. Bir kaç tıklama ile
veriler kolay ve hızlı bir şekilde ilgili iş ortaklarına gönderilebilir. Bu esnada mühendisin o sırada hangi iş istasyonunu
kullandığı önemli değildir (Windows ya da Unix).
SEEBURGER Türkiye · Gümrük Cd. Fazlıoğlu İş Merkezi No: 34 İzmit / Kocaeli Phone/Fax: +90 262 33 11 733 · Hotline(7/24): +90 543 46 36 733
Anılan tüm ürün isimleri, firmaların kendilerine aittirler. · © SEEBURGER AG 03/2013 · info@seeburger.com.tr · www.seeburger.com.tr

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10