SİVAS Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü - TC Gıda Tarım Ve ...

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

YATIRIM, TARIMSAL, SİVAS, REHBERİ, için, üretimi, yatırım, entegre, yetiştiriciliği, ürünleri, DESTEK, Teşvik, üretim, avro, yönelik, Tarım, kapsamında, KONULARI, Yatırım, veya, Tarımsal, yatırımlarında, 5.000.000, ORANI, olan, DESTEKLERİ, destek, Gıda, Orman, Destek

Transcript

SİVAS İLİ
TARIMSAL
YATIRIM REHBERİ
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İÇİNDEKİLER
TARIMSAL YAPI .................................................................................................................................................... 3
GENEL BİLGİLER ................................................................................................................................................ 3
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI ........................................................................................... 4
BİTKİSEL ÜRETİM ............................................................................................................................................... 4
HAYVAN VARLIĞI .............................................................................................................................................. 6
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ ..................................................................................................................... 7
TARIMSAL YATIRIM POTANSİYELİ .......................................................................................................................... 9
SİVAS’TA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN ............................................................................................ 9
SİVAS’TA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR ....................................................................11
TEŞVİK VE DESTEKLER ......................................................................................................................................... 13
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI(2016-2020) ............................................................14
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ ...............................18
IPARD KAPSAMINDA VERİLEN AB HİBE DESTEKLERİ ..........................................................................................20
TARIMSAL KREDİLER .......................................................................................................................................23
ORKÖY DESTEKLERİ ........................................................................................................................................26
YATIRIM TEŞVİKLERİ ........................................................................................................................................28
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR .............................................................................35
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ .......................................................................................................................37
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ .............................................................................................................39
İletişim Bilgileri ................................................................................................................................................... 40
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL BİLGİLER
TARIMSAL
YAPI
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İl Nüfusu : 623.824 Kişi
Toplam yüzölçümü : 28.619.000 da
Toplam tarım alanı (2015) : 8.186.385 da (Yüzölçümün % 28)
ÇKS’ye kayıtlı Çiftçi Sayısı (2015) : 30.389 Kişi
ÇKS’ye kayıtlı Arazi Varlığı (2015) : 3.704.021 da
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI
Alan (da) 2015 üretim (bin ton)
Tarla Bitkileri 5.008.291 5.520
Meyve 26.397 16
Sebze 9.273 22
Kaynak: TÜİK, BÜGEM
BİTKİSEL ÜRETİM
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARLA ÜRÜNLERİ VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün) 2002 üretim (ton) 2015 üretim(ton)
1 Buğday 427.487 751.925
2 Yeşil Ot 215.996 628.016
3 Şekerpancarı 362.835 536.544
4 Patates 62.297 263.167
5 Arpa 99.103 219.417
MEYVECİLİK VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün) 2002 üretim (ton) 2015 üretim(ton)
1 Kayısı 12.342 4.536
2 Elma 6.983 4.191
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
3 Üzüm 491 2.718
4 Vişne 954 1.342
5 Armut 2.326 1.304
SEBZE ÜRETİM VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün) 2002 üretim (ton) 2015 üretim(ton)
1 Kavun 1.884 10.965
2 Domates 7.946 4.166
3 Hıyar 2.592 1.586
4 Karpuz 2.710 1.477
5 Fasulye 1.181 1.131
Kaynak: TÜİK
HAYVAN VARLIĞI
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Büyükbaş Sayısı 2002 (Baş) 2015 (Baş)
Sığır (Kültür) 36.031 108.067
Sığır (Melez) 186.915 144.684
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Sığır (Yerli) 96.932 7.495
Sığır Toplam 319.878 260.246
Manda 5.848 5.109
Toplam 325.726 265.355
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Küçükbaş Sayısı 2002 (Baş) 2015 (Baş)
Koyun (Yerli) 397.636 391.977
Keçi (Kıl) 29.191 76.983
Toplam 426.827 468.960
Kaynak: TÜİK
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ
KONU SAYI KONU SAYI
Süt ve Süt Ürünleri 11 Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi 91
Et ve Et Ürünleri 10 Makarna ve İrmik Üretimi Su Ürünleri İşleme - Yumurta Paketleme 11
Meyve-Sebze işleme- paketleme 3 Dondurulmuş Gıda Hububat ve Bakliyat Üretimi 1 Hazır Yemek, Tabldot Yemek 17
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Katı ve Sıvı Bitkisel Yağ Hazır çorba ve bulyon, puding, toz karışımlar,
mayonez, sos vb
-
Şeker Üretimi (paketleme hariç) - Kuruyemiş ve Çerezler Zeytinyağı - Baharat İşleme 2
Konserve ve Salça - Alkolsüz İçecekler Fermente ve salamura ürün üretimi 3 Alkollü İçecekler Pastacılık Ürünleri Üretimi 52
Bal, polen, arı sütü ve temel petek üretimi ve
ambalajlama
12
Nişasta ve Nişasta mamulleri - Gıda Katkı ve Aroma Maddeleri Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri Ürünler 2 Gıda ile Temas Eden Maddeler 3
Un üretimi 12 Yem 3
Unlu mamuller üretimi 241 Diğer 35
Kaynak: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
SİVAS’TA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN
TARIMSAL YATIRIM
POTANSİYELİ
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
1- Tarım sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası teşvik ve desteklerden yararlanabilme olanağı,
2- Küçükbaş hayvancılık açısında kullanılacak meraların yaklaşık %70 ‘inin boş olması ve bu meraları
değerlendirme gerekliliği,
3- İl geniş bir ulaşım ağına sahip olup; üretilen ürünlerin kolaylıkla başka bölgelere nakletme
olasılığının bulunması,
4- Bakanlıkça uygulanan mevcut desteklemelerle ilde yem bitkisi üretimi ve hayvancılık potansiyeli
artmıştır.
5- Mera alanlarındaki doğal bitki flora çeşitliliği ve yem bitkisi olarak üretilen korunga, yonca gibi
nektar yönünden zengin tarım alanlarının bulunması arıcılık açısından fırsat oluşturmaktadır.
6- Alabalık yetiştiriciliği açısından uygun su kaynakları bulunmakta ve ilde hale hazırda üretilen su
ürünlerini işleyecek tesis bulunmamaktadır.
7- Tarım alanlarını ve su kaynaklarının organik tarıma elverişli olması ve bakanlığımızın organik tarım
destekleri bu alanı yatırımcılar için cazip hale getirmektedir
8- Patates üretiminin her geçen yıl artmasıyla, dondurulmuş patates, cips gibi ürünleri üreten, işleme
tesislerine de ilde ihtiyaç doğmuştur.
9- İlde yapılmakta olan Et Balık kurumunun yeni şubesi besi hayvancılığı yapacak olan yatırımcılara
büyük avantaj sağlayacaktır
10- Meyvecilik yapmak isteyenlere ise ilimiz uygun mikro klima bölgeleri sunmaktadır.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
SİVAS’TA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR
SEKTÖR ADI AÇIKLAMA
Küçükbaş Hayvancılık
İl genelinde 458.077 adet küçükbaş hayvan varlığı
bulunmaktadır. Buna mukabil 1.700.000 adet küçükbaş hayvanı
besleyecek mera varlığımız mevcuttur.Ülkemiz için önemli ,yerli
hayvan ırklarından olan kangal koyununun yetiştiricileri “halk
elinde ülkesel küçükbaş hayvan ıslahı projesi” ile
desteklenmektedir.
Büyükbaş Hayvancılık
İl genelinde 330.484 Adet büyükbaş hayvan varlığı vardır. Buna
karşılık geniş mera varlığının yanında önemli bir miktarda yem
bitkisi ekilişi ve ilave yem bitkisi ekilişi yapılacak tarıma elverişli
alanlar mevcuttur. Hem süt, hem de besi sektörü için en önemli
girdi olan yem konusunda sıkıntı yoktur. Ayrıca il genelinde ucuz
iş gücü temini de mümkündür. Bu veriler ışığı altında hem süt
hem de besi-et sektörü için entegre tesisler kar sağlayacaktır.
Arıcılık Sektörü
İlde 602.654 adet arı koloni kapasitesi mevcut olup 194.428 arı
kolonisi vardır. Mera alanları zengin bir floraya sahiptir. Gerek
coğrafik yapı gerekse il genelinde yapılan bitkisel üretimde
kimyevi gübre ve ilaç kullanımının az oluşu organik arı ürünleri
üretimi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
SEKTÖR ADI AÇIKLAMA
Su Ürünleri
İlde kullanılabilir temiz kaynak suyu, akarsu, gölet ve baraj
göllerinde değişik türlerde yaklaşık olarak 25.000ton/yıl su
ürünleri üretim kapasitesi mevcuttur. 2014 yılı itibari ile onaylı
işletmelerde 5.554,5 ton/yıl alabalık yetiştirme ve 25.892.000
adet alabalık yavrusu üretimi kapasitesi mevcuttur.İlimizde su
ürünleri işleme tesisi bulunmamaktadır.İlimizin bu ihtiyacı
yatımcılar için önemli kar fırsatlarındandır.
Tohumluk Patates
Ülkemizde yapılan yemeklik ve sanayilik patates üretimi için
yıllık 600.000 ton sertifikalı patates tohumluğuna ihtiyaç vardır.
Ancak hali hazır durumda yaklaşık 151.000 ton üretim
yapılmıştır.2013 yılı itibariyle 27.700 Ton sertifikalı tohumluk
patates üretimiyle Sivas Sertifikalı Tohumluk Patates üretiminde
Konya’dan sonra ikinci sıradadır. Sivas iklim yapısı,
hastalıklardan arî toprak varlığı ve coğrafik konumu ile
tohumluk patates üretiminde cazibe merkezi haline getirmiştir.
Bunun yanı sıra dondurulmuş patates ve parmak cips gibi
patates ürünleri üretimine yönelik işleme tesisleri de karlı
yatırım alanlarından olacaktır.
Organik Tarım
İlde konvansiyonel tarımın az yapılışı ve temiz üretim alanlarının
bulunuşu organik tarım kapsamında yapılacak alt üretim alanları
için önemli bir potansiyeldir. Organik ürüne geçişteki sürelerin
kısa olması yatırımcılara ilave gelir artışı sağlayacaktır.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEŞVİK VE
DESTEKLER
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI(2016-2020)
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI/ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
1-EKONOMİK YATIRIMLAR
DESTEK KAPSAMI: Bu Tebliğ, 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal
gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın
ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar
için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.
KİMLER BAŞVURABİLİR: Gerçek ve tüzel kişiler
 Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası’dır.
 Proje bütçesi KDV (katma değer vergisi) hariç hazırlanır.
* Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde
kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik
üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlardır.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
EKONOMİK YATIRIM KONULARI
YATIRIM
TUTARI ÜST
LİMİTİ (TL)
DESTEK
VERİLE
N İLLER
DESTEK
ORANI
Bitkisel ürün
işlenmesi,
paketlenmesi ve
depolanması
Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama 2.000.000 39 il
% 50
Tohum işleme, paketleme ve depolama 2.000.000 81 il
Diğer 1.500.000 81 il
Hayvansal ürün
işlenmesi,
paketlenmesi ve
depolanması
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
konusunda sadece ham derinin işlenmesi
2.000.000 42 il
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 2.000.000 39 il
Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 2.000.000 39 il
Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 2.000.000 81 il
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı 2.000.000 81 il
Soğuk hava deposu yapımı 1.500.000 81 il
Çelik silo yapımı 1.500.000 81 il
Tarımsal üretime
yönelik modern
sabit yatırımlar
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 1.500.000 39 il
Mantar yetiştiriciliği
Küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliği
1.000.000 39 il
Yenilenebilir enerji kaynakları üretim tesisleri* 2.000.000 39 il
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
39 il: Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane,
Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ,
Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.
42 il: Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya,
Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van,
Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan.
KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI
YATIRIM
TUTARI ÜST
LİMİTİ (TL)
DESTEK
VERİLEN
İLLER
DESTEK
ORANI
Kırsal turizm yönelik yeni tesis yapımı 1.500.000 39 il
% 50
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine
yönelik yatırımlar
500.000 81 il
El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar 500.000 39 il
Bilişim sistemleri ve eğitimi 500.000 81 il
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
2-BİREYSEL SULAMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
DESTEK KAPSAMI
1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında kırsal alanda ekonomik ve sosyal
gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar
KİMLER BAŞVURABİLİR Gerçek ve Tüzel Kişiler
YATIRIM KONULARI
 Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
 Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
 Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
 Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması
YATIRIM TUTARI VE
DESTEK ORANI
 Gerçek kişiler için : 100.000 TL
 Tüzel kişiler için : 200.000 TL
 Hibe Desteği Oranı : %50
NOT: 1-Uygulamaya ilişkin detaylar 29.04.2016 tarih ve 29698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no: 2016/13)” yer
almaktadır.
NOT: 2- Başvurular; 2016 yılı için 29.04.2016 tarihinde başlar ve bu tarihten itibaren kırk beş gün dür. 2017-2020 yılları arasında
programın uygulama yılı itibariylre 1 Ocak tarihinde başlar ve bu tarihten itibaren kırk beş gündür.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN
DESTEKLENMESİ
YATIRIM KONULARI
DESTEK
VERİLEN
İLLER
DESTEK
MİKTARI (en
fazla)
BAŞVURU YERİ
VE
TARİHİ
Hayvansal Üretime
Yönelik
Büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılık projelerini,
81 İL 30.000 TL
Başvuruların, genç çiftçilerin
kırsal alanda ikamet ettiği veya
ikamet etmeyi taahhüt ettiği
yerleşim biriminin bağlı olduğu
il/ilçe müdürlüklerine bizzat
yapılması şarttır.
Başvurular 2016/16 no’lu
tebliğin yayımlandığı tarihten
beş iş günü geçtikten sonra
başlar.
Başvuru süresi otuz gündür.
Arı ve arı ürünleri
yetiştiriciliği projelerini
Kanatlı ve ipekböceği
yetiştiriciliği projelerini,
Bitkisel üretime
yönelik
Kapama meyve bahçesi
tesisi projelerini
Fide, fidan, iç ve dış mekân
süs bitkisi yetiştiriciliği
projelerini,
Kontrollü örtü altı
yetiştiriciliği projelerini,
Kültür mantarı üretimi
projelerini,
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
YATIRIM KONULARI
DESTEK
VERİLEN İLLER
DESTEK
MİKTARI (en
fazla)
BAŞVURU YERİ
VE
TARİHİ
Yöresel ürünleri ile
tıbbi ve aromatik
bitki üretimi,
işlenmesi,
depolanması ve
paketlenmesine
yönelik;
Tıbbi ve aromatik bitki
üretimi, işlenmesi,
depolanması ve
paketlenmesi konulu
projeleri,
81 İL 30.000 TL
Başvuruların, genç çiftçilerin
kırsal alanda ikamet ettiği veya
ikamet etmeyi taahhüt ettiği
yerleşim biriminin bağlı olduğu
il/ilçe müdürlüklerine bizzat
yapılması şarttır.
Başvurular 2016/16 no’lu
tebliğin yayımlandığı tarihten
beş iş günü geçtikten sonra
başlar.
Başvuru süresi otuz gündür.
Coğrafi işaretli, yerli gen
kaynaklarını kullanarak,
organik veya iyi tarım
uygulamalı bitkisel ve
hayvansal üretim konulu
projeleri,
Coğrafi işareti olan gıdaların
üretimi konulu projeleri,
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
IPARD KAPSAMINDA VERİLEN AB HİBE DESTEKLERİ
UYGULAYICI KURUM: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri:
 Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 20.000 avro en fazla 1.000.000 avro
 Broyler ve hindi sektörleri için en az 20.000 avro en fazla 500.000 avro
 Kaz sektörü için en az 20.000 avro en fazla 250.000 avro
TEDBİR ADI
SEKTÖR
SEKTÖR ADI
DESTEK ORANI
Tarımsal İşletmelerin Fiziki
Varlıklarına Yönelik
Yatırımlar (101)
101-1 Süt Üreten Tarımsal
İşletmeler
%60-70
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal
İşletmeler
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal
İşletmeler
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal
İşletmeler
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEDBİR ADI
SEKTÖR
SEKTÖR ADI
DESTEK ORANI
Tarım ve Balıkçılık
Ürünlerinin İşlenmesi
ve Pazarlanması ile
İlgili Fiziki Varlıklara
Yönelik Yatırımlar
(103)
103-1
Süt ve Süt Ürünlerinin
İşlenmesi ve
Pazarlanması
%50
103-2
Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3
Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanması
103-5
Meyve ve Sebze Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri:
 Süt ve Et sektörleri için en az 30.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro
 Süt toplama merkezleri için en az 30.000 avro ve en fazla 1.000.000 avro
 Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 avro ve 1.250.000 avro
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
 Su ürünleri sektörü için en az 30.000 avro ve en fazla 1.500.000 avro.
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; en az 5.000 avro ve en fazla 500.000
avro’dur.
TEDBİR ADI SEKTÖR SEKTÖR ADI DESTEK ORANI
Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve
İş Geliştirme
(302)
302-1
Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve
bitkisel ürünlerin işlenmesi ve
pazarlanması
%65
302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi,
işlenmesi ve pazarlanması
302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL KREDİLER
UYGULAYICI KURUM: ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
2016 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
KREDİ KONULARI
İNDİRİM ORANI (%)
Kredi Üst
Limiti(TL) Yatırım Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği
750.000 TL'ye kadar 100 50
12.500.000 750.001-5.000.000 TL 75 50
5.000.001-12.500.000 TL 50 25
Yaygın hayvansal üretim 75 50 200.000
Damızlık
Etçi ve kombine sığır
yetiştiriciliği
100 75 7.500.000
Düve yetiştiriciliği 100 75 7.500.000
Büyükbaş Hayvan
Yetiştiriciliği 50 25 3.000.000
Besiciliği 50 50 5.000.000
Küçükbaş Hayvan
Yetiştiriciliği 100 75 5.000.000
Besiciliği 100 50 1.500.000
Arıcılık 50 50 1.500.000
Kanatlı sektörü 50 25 3.000.000
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Hindi Besiciliği 50 75 1.000.000
Su Ürünleri
Su ürünleri yetiştiriciliği 100 50 5.000.000
Su ürünleri avcılığı 50 50 2.000.000
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
2016 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
KREDİ KONULARI
İNDİRİM ORANI (%)
Kredi Üst
Limiti (TL) Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı
tarımı
750.000 TL'ye kadar 75 50
10.000.000 750.001 -5.000.000 TL 50 25
5.000.001 -10.000.000 TL 25 25
Yaygın bitkisel üretim 50.000 TL'ye kadar 50 50
250.000
50.001 - 250.000 TL 25 25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi 100 75 2.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 100 100 10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı 50 50 1.000.000
Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı 50 50 5.000.000
Süs bitkisi üretimi 50 50 2.500.000
Stratejik bitkisel üretim 50 50 2.000.000
Sera Modernizasyonu 100 50 100.000
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
2016 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
KREDİ KONULARI
İNDİRİM ORANI (%)
Kredi Üst
Limiti (TL) Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
MUHTELİF KONULAR
İyi tarım/Organik tarım uygulamaları 50 50 5.000.000
Tarımsal Mekanizasyon 50 50 1.500.000
Modern basınçlı sulama 100 75 1.500.000
Arazi alımı 25 25 500.000
Lisanslı Depoculuk Yatırımları 50 25 5.000.000
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI
Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği 100 50 7.500.000
Büyükbaş Hayvan Besiciliği 75 50 5.000.000
Küçükbaş Hayvan Besiciliği 100 50 5.000.000
Kontrollü Örtü Altı Tarımı 75 50 7.500.000
Su Ürünleri Avcılığı 50 50 3.000.000
Tarımsal Ürün İşleme, Paketleme, Depolama Tesisi 75 50 5.000.000
Yaş Çay Yaprağı Üretimi 50 5.000.000
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
ORKÖY DESTEKLERİ
UYGULAYICI KURUM: ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü, ORKÖY
ORKÖY DESTEKLERİNİN
AMACI
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi hedeflerine ulaşmak için, orman
köylüsünün sosyo ekonomik yönden kalkınmalarını desteklemek amacıyla kredi-hibe
desteğinde bulunmak suretiyle, ormanlar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltmak ve
ormanların sürdürülebilir olmasına katkı sağlamaktır.
KİMLER BAŞVURABİLİR
ORKÖY kredisinden yararlanabilmek için, köy/mah’.lelerinin ilgili yönetmelikte belirtilen
şartları taşıması gerekmektedir. Köy/yada mahallenin ormanla ilişkisini bulundukları yerde
ki Orman İşletme Müdürlüklerinden öğrenebilirler. Orman köyü tanımı Yönetmelikte;
Orman köyü: Mülki sınırları içerisinde Devlet ormanı olan köyler ile daha önce orman köyü
iken 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen yerleri,” şeklindedir.
Orman köylüleri ORKÖY desteklerinden yararlanabilir. Bu desteklerden yararlanmak için
bulundukları yerde ki Orman İşletme Müdürlüklerine başvurabilirler. Orman köylüsü
tanımı ise Yönetmelikte;
Orman köylüsü: Orman köyü/mahallesinde kredi ve hibe tespit tarihi itibarıyla en az bir yıl
süreyle ikamet etmekte olan halkı, şeklindedir.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
NOT: Uygulamalar, 13/06/2012 tarih ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve bu Yönetmelikte 04/11/2013 tarih
ve 28811 tarihinde yapılan değişiklikle yürütülmektedir.
YATIRIM KONULARI
1-Sosyal Nitelikli Krediler;
Odun tüketimini azaltmaya yönelik uygulanan kredi türüdür.Uygulanan kredi türüne göre
geri ödeme süresi değişiklik göstermektedir. Bu krediler faizsizdir.
Örneğin: Dam Örtülüğü 2.100 TL.,Güneş Enerjisi İle Su Isıtma Sistemi 1.800 TL,Dış Cephe
Mantolama (Isı Yalıtımı) 14.600 TL.vb.
2- Ekonomik Nitelikli Krediler;
Orman köylülerinin ekonomik kalkınmalarına yönelik uygulanan kredi türüdür. Uygulanan
kredi türüne göre geri ödeme süresi değişiklik göstermektedir. Faiz oranı, vadesi 4 yıla
kadar olanlar (4 yıl dahil) yıllık % 1,4286, 4 yıldan fazla olanlar yıllık % 1,5714 tür.
Örneğin: Fenni Arıcılık 13.000 TL, Süt Sığırcılığı 26.000 TL, Süt Koyunculuğu 28.000 TL, Besi
Sığırcılığı 28.000 TL, Besi Koyunculuğu 28.500 TL, Seracılık 20.000-36.000 TL ,Mikro Kredi
(Sadece ev hanımlarına verilmektedir). 5.000 TL.vb.
Hibe Desteği Oranı : Kredinin %18
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
YATIRIM TEŞVİKLERİ
UYGULAYICI KURUM: EKONOMİ BAKANLIĞI,
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili Mevzuat
 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar”
 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci
ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise
beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım tutarı
ve diğer şartları sağlaması da gerekir.
 Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası
olması gerekir.
 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit
yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Müracaat
 Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları
kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle
belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki
yerel birimlere de müracaat edilebilir.
Teşvik belgesi
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teşvik
belgesi düzenlenmesi gerekir.
Diğer desteklerden yararlanma
Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki
diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”
Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme
 Tarım Sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den
yararlanabilir.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL TEŞVİK SİSTEMİ
 Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartı ile diğer Tebliğ şartlarını sağlayan Tarımsal
yatırımlar, Genel Teşvik Sistemi kapsamında;
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 KDV İstinası desteğinden faydalanılabilir.
 Ayrıca, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesi
halinde Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.
 Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:
o Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık
yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı
şeker.”
o Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
o Küp şeker.
o 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
o Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık
yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
o Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek
hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
o 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
 Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:
o Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,
o Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150 büyükbaş,
o Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem,
o Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem,
o Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş dönem şartı aranır.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BÖLGESEL TEŞVİKLER
SİVAS ilinde Bölgesel Teşvikler Kapsamında Desteklenen Tarımsal Sektörler
BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN YARARLANACAK
SEKTÖRLER
ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Entegre hayvancılık yatırımları (entegre
damızlık hayvancılık yatırımları dahil)*
500 Bin TL
Gıda ürünleri ve içecek imalatı** 1 Milyon TL
Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu ve
yumurtası üretimi dahil)
500 Bin TL
Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare
Lisanslı depoculuk 1 Milyon TL
Seracılık 10 Dekar
*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,
damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü
küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite
şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
**Gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf,
pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık
kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları
bölgesel teşviklerden yararlanamaz.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
SİVAS ilinde Bölgesel Teşvik Kalemleri
DESTEK UNSURLARI
31.12.2015 tarihine kadar
başlanılan yatırımlar
01.01.2016 tarihinden
itibaren başlanılan
yatırımlar
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR
KDV İSTİSNASI TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR
VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı (%) 30 25
Vergi İndirim Oranı (%) 70 60
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Desteğin Uygulama Süresi 6 yıl 5 yıl
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) 25
YATIRIM YERİ TAHSİSİ TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR
FAİZ DESTEĞİ
TL Kredisi 4 puan
Dövize Endeksli Kredi/Döviz Kredisi 1 puan
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BÖLGESEL TEŞVİK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine
ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı
makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi: gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli
olarak uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için
ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça
karşılanmasıdır.
Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman
desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin
veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN FAYDALANMA
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki
şartlarından en az birini sağlaması durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği
açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden
yararlanabilir.
Sağlanması gerekli şartlar
 Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmesi,
 Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu
yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu
sağlayacak bir yatırım olması.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR
UYGULAYICI KURUM: ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Kalkınma
Bakanlığının onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen Mali
Destek Programları kapsamında tarım sektörüne de destek sunabilmektedirler.
Bu programlar kapsamında, destek için öncelikli alanlar, örnek proje konuları ve başvuru
koşulları Ajansların web-sitelerinde ilan edilmekte ve Başvuru rehberlerinde ayrıntılı bilgiler yer
almaktadır.
Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça
belirtilmek kaydıyla;
 Yerel idarelere,
 Üniversitelere,
 Kamu kurum ve kuruluşlarına,
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına,
 Sivil toplum kuruluşlarına,
 Kâr amacı güden işletmelere,
 Kooperatif ve birliklere,
 Gerçek ve tüzel kişilere, proje veya faaliyetleri için “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “mali ve teknik” olmak
üzere iki konuda destek sağlanmaktadır.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Mali Destek Türleri:
Doğrudan Finansman Desteği
Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı
desteklerden oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje
hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini
doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de
doğrudan destek sağlayabilir. Bu destek 3 şekilde sağlanır; “Güdümlü Proje Desteği”,
“Doğrudan Faaliyet Desteği” ve “Proje Teklif Çağrısı”
Faiz Desteği
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki
projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz
giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru
rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu
mali desteğin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin
taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz
dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde
tamamlanır.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ
Desteklenen Sektörler
1- Madencilik ve taş ocakçılığı
2- İmalat
3- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
4- Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
5- İnşaat
6- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
7- Ulaştırma ve depolama
8- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
9- Bilgi ve iletişim
10- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
11- İdari ve destek hizmet faaliyetleri
12- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
13- Diğer hizmet faaliyetleri
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Destek Programları
1- Genel Destek Programı
2- Ar-ge , İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
3- Kobi Proje Destek Programı
4- Girişimcilik Destek Programı
5- Tematik Destek Programı İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
6- Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
7- Finansman Destekleri (Kredi Faiz)
KOSGEB Hizmet ve Destekleri Veri Tabanına Kayıt
Bir işletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmesi için öncelikle veri tabanına kayıt olması
gerekmektedir. Veri tabanına kayıt işlemleri için http:\\www.kosgeb.gov.tr adresinden “E-KOBİ”
tıklanıp KOSGEB’ e ilk kayıt linkini seçip işletmeye ait bilgiler girilir kaydedilip sonraki sayfada KOBİ
Bilgi Beyannamesi doldurulur.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Hayvancılık Genel Müdürlüğü
DESTEK KAPSAMI
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır
işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500
baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve
ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut
işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin
rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.
KİMLER BAŞVURABİLİR Gerçek ve Tüzel kişiler
YATIRIM KONULARI
VE
HİBE ORANI
 İNŞAAT
Yeni Yatırım - Kapasite artırımı/rehabilitasyon : % 50
 HAYVAN ALIMI
Damızlık dişi buzağı alımı : % 50
 MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI
Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı : % 50
Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde* 2016-2018 yılları arasında uygulanır.
* Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum,
İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muğla, Manisa, Muş, Niğde, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat,
Trabzon ve Yozgat illeri.
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İletişim Bilgileri
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT)
Adres: Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 14.Kat Lodumlu / ANKARA
Tel: 0 (312) 258 84 52 0 (312) 258 84 09
Faks: 0 (312) 258 85 16
Web: www.taryat.gov.tr
E-posta: taryat@tarim.gov.tr
 Ekonomi Bakanlığı- Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Adres: İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA
Tel: 0 (312) 444 63 63
Web: www.ekonomi.gov.tr
E-posta: tesvik@ekonomi.gov.tr
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Sivas İl Müdürlüğü
Adres: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Karşısı Merkez/SİVAS
Tel: 0(346) 215 17 23
Faks: 0(346) 215 17 20
Web : www.sivastarim.gov.tr
E-posta: bilgi@sivastarim.gov.tr
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Sivas İl Müdürlüğü ARGE Proje Hazırlık ve Yatırımcı
Danışma Ofisi
Adres: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Karşısı Merkez/SİVAS
Tel: 0(346) 215 17 23 / 1011
Faks: 0(346) 215 17 20
Web : www.sivastarim.gov.tr
E-posta: arge@sivastarim.gov.tr
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu – Sivas İl Koordinatörlüğü
Adres: Mevlana Mah. Yahya Yerlikaya Sok. No: 21
Tel: 0(346) 222 04 27
Faks: 0(346) 222 04 51
 Sivas Valiliği
Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. Fethi Akyüz Cad. Merkez/SİVAS
Tel: 0(346) 215 10 14-15-16
Faks: 0(346) 215 06 61
Web : www.sivas.gov.tr
E-posta: Sivas@sivas.gov.tr
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
 ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Adres: Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi Kümeevler, No:1, P.K: 38080
Kocasinan/KAYSERİ
Tel: 0(352) 352 67 26
Faks: 0(352) 352 6733
Web www.oran.org.tr
E-posta: info@oran.org.tr
 ORAN-Yatırım Destek Ofisi
Adres: Dr.Ahmet KÖKSAL Konağı, Gökçe Bostan Mah.
Dostlar Sok. No:2 SİVAS
Tel: 0(346) 222 08 20
E-posta: info@oran.org.tr
 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Adres: Abdülhak Hamit Cad. No:866 Altmışevler / MAMAK / ANKARA
Tel: 0 (312) 595 28 00
Faks: 0 (312) 368 07 15
m SİVAS İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10