2015 Oda Faaliyetleri - Konya Ticaret Odası

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

Konya, 2015, Ticaret, Odamız, için, Odası, olarak, yılında, Sanayi, olan, tarafından, Fuarı, ilgili, daha, Sektörü, Ekonomi, üyelerimizin, Mayıs, Uluslararası, firma, Eğitim, amacıyla, büyük, Toplantısı, arasında, Merkezi, tarihinde, farklı, fuar, toplam

Transcript

10
10
Odamız 2015 yılında, Konya’yı 2023 yılına hazırlayacak ve üyelerinin sürdürülebilir rekabet
gücünü artıracak faaliyetler gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bu kapsamda Odamız 2015 yılında
önemli projelere imza atmış, iş hayatını ilgilendiren konularda inisiyatif alarak girişimlerde
bulunmuş, Konya ihracatının gelişmesine yönelik faaliyetlerini çeşitlendirmiş ve üyelerin ihtiyaç
duydukları alanlarda bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.
Odamız üyelerine yönelik verdiği hizmet kalitesinde de Akredite odalar arasında A sınıfı
(Mükemmel) Oda kategorisine yükselmiş ve Konya Ticaret Odası’nın Avrupa standartlarında
hizmet veren bir oda olduğu tescillenmiştir.
Odamızın 2015 yılı faaliyetleri ana başlıklar altında şu şekilde özetlenebilir:
1. KONYA EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAYAN PROJELER YÜRÜTÜYORUZ
2015 yılında Odamız Konya ticaret ve sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda önemli projeler
geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Bu projelerden en önemlileri kuşkusuz Konya Ticaret Odası
Uluslararası Fuar Merkezi, Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi ve Hedef Pazar Seçimi ve
Araştırması projeleridir. Bu projeler haricinde Odamız Konya Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi,
Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesinde ve Konya Bilişim Kümelenmesi projelerinde ortak
olarak yer almaktadır.
Odamızın 2015 yılında gerek proje sahibi gerekse ortak olarak yer aldığı projeler şunlardır:
 Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi Projesi
Konya, ekonomik ve sosyal alanda gün geçtikçe potansiyeli artmakta olan bir ildir. Artan bu
potansiyel göz önünde bulundurularak uluslararası fuar merkezinin kapasitesinin artırılması
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 2013 yılı Mayıs ayında çalışmalarına başlanan ve 2014 yılı
Mayıs ayında tamamlanan proje ile fuar merkezinin, her biri 8.100 m² kapalı alana sahip toplamda
4 yeni hole kavuşması sağlanmıştır. Proje sonucunda Konya, 6 hol, 66.000 m² kapalı, 20.000 m²
açık alanı ve toplamda 86.000 m² ile bugün Türkiye’nin 4. büyük, Anadolu’nun ikinci büyük fuar
merkezine sahip olmuştur.
Şehrimizin 2023 vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla Konya Ticaret Odası tarafından hayata
geçirilen proje sadece fuar alanının fiziki yapılandırılması değil, 2023 yılında Konya’yı Türkiye’nin
fuarcılık merkezi yapacak bir projedir. Projenin ilk aşaması olan Yeni Fuar Merkezi tamamlanmıştır.
Projenin ikinci aşamasında ise 2015–2016 döneminde Konya’da düzenlenen marka fuarların
sayısını artırmak için çalışmalar yürütülecektir. Böylelikle Konya, fuarcılık anlamında bir cazibe
merkezi haline gelecektir.
2016 yılında düzenlenecek Tarım Fuarı’nda 400 bin ziyaretçi hedeflenmektedir. Bu rakam ile
Türkiye’nin en büyük üç ihtisas fuarından biri Konya’da düzenlenmiş olacaktır. 6 hole çıkarılan fuar
merkeziyle birlikte 2016 yılından itibaren Konya’da en az 6 marka fuar düzenlenebilecektir.
Makine, yapı, gıda, döküm ve hayvancılık fuarları da tarım fuarı gibi marka fuarlar haline
gelecektir. 6 holü dolduracak her bir fuarın Konya ekonomisine katkısı 30 milyon TL’dir.
Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde Konya gayri safi hasılasına yıllık yaklaşık 180 milyon lira katkı
sağlanacaktır.
11
Projenin üçüncü aşamasında ise şu an mevcut 6 hol olan Fuar Merkezi 12 hole çıkarılacaktır.
Bu proje ile fuar merkezimiz; 132 bin m² kapalı, 80 bin m² açık olmak üzere toplam 212 bin m²
teşhir alanına ve 19 bin m² dolaşım alanına sahip, Türkiye’nin en büyük fuar merkezi haline
gelecektir.
Bu özellikte bir fuar merkezi Konya’yı, 2023 yılında Türkiye’nin fuarcılık merkezi yapacaktır.
Fuar merkezimiz hem Konya ekonomisine her birinin katkısı 30 Milyon TL olan uluslararası marka
fuarlar kazandıracak hem de şehrimiz sektörlerinin yurt dışına açılan kapısı olacaktır.
 Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi Projesi
Sanayi ve ticaret hacmiyle gün geçtikçe gelişmekte olan Konya, üretim ve hizmet standartlarını
geliştirmek ve kalitesini artırmak için nitelikli işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda Konya
Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi proje çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Ocak
ayı içerisinde MEVKA ile imzaladığımız sözleşmeyle beraber 24 aylık proje uygulama sürecimiz
başlamıştır.
Proje çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. İnşaat yapım ihalemiz 2015 Kasım ayı
itibariyle tamamlanmış ve yıl sonunda temeli atılacaktır. Projemizin uygulama yeri, fuar
merkezimizin de içinde yer aldığı alan içerisinde olacaktır.
Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi, iş dünyasının nitelikli ara eleman ihtiyacının kısa
süreli eğitimlerle yetişmesini sağlayacak bir kurs merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Mesleki
Eğitim merkezinde sanayi sektöründe 9 dalda, hizmetler sektöründe ise 6 dalda mesleki eğitim
verilecektir. Bu meslek dalları şunlardır:
Sanayi Sektörü Hizmetler Sektörü
Dökümcülük Bilgisayarlı Muhasebe
Kaynakçılık Satış Pazarlama
CNC Torna Operatörlüğü Bilgisayarlı Grafik Tasarım
CNC Freze Operatörlüğü 3D Modelleme
CNC Sac İşleme Operatörlüğü Yönetici Asistanlığı
Sac Metal Kalıpçılığı Kasiyerlik
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD-CAM)
Plastik Enjeksiyon Operatörlüğü
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Programlama
Hannover TSO ile Odamız arasında 24.09.2012 tarihinde yapılan protokole binaen Mesleki
Eğitim Merkezimizde Eğitim Materyali Desteği, Bilgi ve Tecrübe (Know-How) Transferi,
Eğitimcilerin Eğitimi, Avrupa’da Geçerli Sertifikasyon Yapısının Kurulması ve Eğitim ve Danışmanlık
Desteği alanlarında işbirliği yapılacaktır.
Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi Fuar Merkezimiz ile aynı arazi üzerinde yan yana
kurulacaktır. KTO Mesleki Eğitim Merkezi’nde, 28 derslik, 1.500 m² atölye alanı ve 5 bilgisayar
laboratuvarının yer aldığı toplam 8.000 m² eğitim merkezi olacaktır. Bu merkezde yılda 1.500
kursiyere 50.000 saat teorik ve pratik eğitim verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 130 kişi kapasiteli
4.600 m² konaklama merkezi, spor salonu ve konferans salonu yapılacaktır.
12
Sadece Konya'nın değil Türkiye'nin problemi olan nitelikli eleman sorunu, 2023 Türkiye'sine
giderken çözülmesi gereken en önemli problemlerden biridir. Bu problemin çözümü noktasında,
Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile bir yandan hali hazırda meslek sahibi olan
işgücünün mesleki gelişimi sağlanacak, diğer yandan da mevcut işsizlere meslek edindirmek
suretiyle nitelikli işgücü elde edilecektir.
 Hedef Pazar Seçimi ve Araştırması Projesi
Rekabetin her geçen gün arttığı çağımızda, en temel sorunumuz pazar payımızı korumak,
hedefimiz ise bu payı arttırmak ve her geçen yıl daha iyi bir konuma gelmektir. Bilindiği gibi, pazar
ve müşteri araştırmaları şirketler için zaman ve bütçe harcaması gerektirmektedir. Kısıtlı zaman ve
bütçe ile doğru müşteriye, en kısa zamanda, en ekonomik ve kolay şekilde ulaşılmasını sağlayan
bir kaynağın varlığı tüm şirketler için önemli bir ihtiyaçtır. Konya Ticaret Odası, Konyalı firmaların
bu ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Konya Ticaret Odası
ile dünya çapında 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası denetim ve danışmanlık
firması EY (Ernst & Young) arasında imzalanan sözleşme ile “Hedef Pazar Seçimi ve Araştırması”
projesi başlamıştır.
Projede geldiğimiz son aşama; plastik sektörü hedef Pazar seçimi ve araştırması raporu
tamamlanmış, Ekonomi Bakanlığına onaya sunulmuş, 2015 yıl sonu itibariyle onaylanması
beklenmektedir. Plastik sektör raporunun onaylanmasının hemen ardından, diğer sektörlerde de
araştırma ve raporlama çalışmaları başlayacaktır.
Araştırma kapsamında; Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası
tarafından Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle “Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği” projesi
kapsamında belirlenen 8 ana sektör için “Hedef Pazarlar” tespit edilmiştir. Araç Üstü Ekipmanları,
Ayakkabı-Tekstil ve Malzemeleri, Gıda, Makine, Ofis Mobilyaları, Otomotiv Yedek Parça, Plastik ve
Tarım Makinaları olmak üzere 8 ana sektörün 48 alt sektöründe hazırlanacak raporlarla Konyalı
ihracatçıların ürünlerini doğru hedef pazarlara ulaştırmaları sağlanacaktır.
“Hedef Pazar” olarak belirlenen ülkelerin genel ekonomik durumları, dış ticaret bilgileri,
pazarda yer alan diğer ülkelerle olan ticari ilişkileri, ithalat mevzuatları, ithalatçı firma bilgileri gibi
firmaların ihtiyaç duyduğu pek çok konuda rapor hazırlanacaktır. Hazırlanacak rapor ile pazara
girmeden önce her türlü bilgi ve donanıma sahip olacak firmalar rakiplerine göre avantaj sahibi
olacaklar.
Konyalı firmalar, hedef pazar seçerken; rekabet, pazar büyüklüğü, müşterilerin ve ülkelerin
bürokratik farklılıkları, sosyal, teknolojik ve endüstriyel yapı, politik ve hukuki durum, tüketiciler ve
dağıtım kanalları gibi konularda bilgilenerek zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacaklar.
Konya Ticaret Odası ve EY tarafından yürütülen “Hedef Pazar Seçimi ve Araştırması Projesi”,
Konya’nın ihracatını artırmayı, daha fazla sayıda Konyalı firmanın ihracat yapmasını ve hâlihazırda
ihracat yapmakta olan firmaların ise ihracat hacimlerini daha da artırmalarını sağlamayı
hedefliyor. Proje ile ekonomik gelişimini ihracata dayalı büyüme modeliyle gerçekleştirmeyi
hedefleyen Konya için büyük bir adım daha atılacaktır.
 Konya Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi
Konya Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi projesi, Konya Ticaret Borsası’nın, Mevlana Kalkınma
Ajansı Güdümlü Projeler kapsamında yürüttüğü bir projedir. “Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi”
13
Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Konya İnnopark Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin yanında
kurulacaktır. Proje, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya Büyükşehir
Belediyesi, Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş., Konya Ticaret Odası ve Konya
Sanayi Odası ortaklığında hayata geçecektir.
Projenin amacı bölgede ve tüm Türkiye’de hizmet veren, tohumculuk şirketlerinin altyapı
ihtiyacını karşılayacak, çeşit geliştirmede bir üs olarak kullanılacak “Tohum ve Gen Teknolojileri
Vadisi”ni kurmaktır. Tohum Teknolojileri üzerine araştırma yapabilecek yeterlilikte bir ihtisas
araştırma merkezinin kurulmasıyla, özellikle tohum üretimi için çok uygun iklim ve toprak yapısına
sahip ilimizde katma değeri yüksek olan tohum üretimi ve geliştirilmesi sağlanarak tarımsal
üretimde kalite ve verimlilik yakalanacaktır.
Proje, organize sanayi bölgesi içerisinde, Konya Innopark Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin
arkasında yer alan arazi üzerine kurulacaktır. Vadide moleküler, patoloji, kalite ve doku kültürü
laboratuvarları olacak (4 laboratuvar), Mikrobiyoloji, üretim, ıslah ve jenerasyon atlatma seraları
(3 ayrı sera) bulunacaktır. Ayrıca proje kapsamında seralar kurulacak ve testler
gerçekleştirilecektir. Biyoteknoloji, Kalite, Hastalık Test ve Tohumluk Araştırma Laboratuvarı
mevcut ve tahsisi gerçekleşen bina içerisine kurulacaktır. Aynı zamanda Tohum Sertifikasyon
Merkezi olan borsaya ait mevcut laboratuarın bakım çalışmaları yapılacak ve üyelerin sürekli
kullandıkları analiz kalemleri mevcut laboratuvarda gerçekleştirilecektir.
Alınacak makineler, ekipmanlar, sulama sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri vb. altyapı
yatırımları ile Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri gerçekleştirilerek, sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı
sağlanacaktır. Oluşturulacak bu alanda üniversite sanayi işbirliği gerçekleşecek, sektörün ihtiyaç
duyabileceği vasıflı eleman yetiştirilmesi sağlanacaktır.
 Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi
Odamızın ortak olduğu büyük projelerden birisi Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi projesidir.
Konya Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulan ve Konya Sanayi Odası tarafından yürütülen Türkiye'nin
bölgesel anlamdaki ilk inovasyon merkezi olan Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi, MEVKA'nın
desteği ile Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,
Konya ABİGEM, Selçuk Üniversitesi İleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Necmettin Erbakan
Üniversitesi ortaklığında 2015 yılında hayata geçmiştir.
Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi, Konya Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan bir arsada
kurulmuştur. Toplam 20.000 metre kare olarak tahsis edilen arsa üzerinde 4.109 metre karelik 3
katlı bina ve laboratuvar inşa edilmiştir. Proje faaliyetleri kapsamında Merkez inşaatı 2015 yılı
itibariyle tamamlanmıştır. Ayrıca Merkezden ayrı olarak tasarlanan Uygulama Laboratuvarı inşaatı
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından toplam yaklaşık 450 metrekare alanda
gerçekleştirilmiştir.
Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi’nin bünyesinde Konya’ya rekabet avantajı sağlayacak
Kümelenme Koordinatörlüğü Merkezi, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, Girişimcilerle
Konya ekonomisine katkı sağlayacak Kuluçka Merkezi, Ekonomiye kazandırılacak ürünler için
Tasarım ve İş Geliştirme Proje Merkezi, Mesleki Yeterlilik Merkezi, Uygulama Laboratuvarı ve
Üniversite Sanayi işbirliği merkezi bulunmaktadır. Bölgesel İnovasyon Merkezi’nin Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet göstermektedir.
14
 Konya Bilişim Kümelenmesi Projesi
Konya Teknokent – Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, T.C. Ekonomi Bakanlığı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği (UR-GE) kapsamında “Konya
Bilişim Kümelenmesi” adlı bir proje yürütülecektir.
Bu projede temel amaç Konya’da katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına
odaklanarak büyümeyi hedefleyen bilişim firmalarının kümelenmesinin sağlanması ve
desteklenmesidir. Proje kapsamında küme üyelerinin ihtiyaç analizlerinin, ortak eğitim,
danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri faaliyetleri %75 oranında Ekonomi Bakanlığı
tarafından desteklenecektir.
Konya Ticaret Odası da bilişim sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin bu projeye dahil
olmalarını ve desteklerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla projeye ortak olmuştur.
2. MESLEK KOMİTELERİ İSTİŞARE TOPLANTILARI İLE SEKTÖREL SORUNLARI
DİNLEDİK VE BU SORUNLARA ÇÖZÜMLER BULDUK
Odamız, meslek komitelerinde kayıtlı tüm üyelerin sektörleri, şehrimiz ve Odamızla ilgili
taleplerinin değerlendirildiği, sorunlarının dinlediği ve çözüm önerilerinin tartışıldığı istişare
toplantıları düzenlemeye başlamıştır. 2014 yılı itibariyle başlanan bu toplantılar, bütün komiteler
için gerçekleştirilecek ve böylece tüm üyelerimizin görüş ve önerileri alınacaktır.
2014 yılından bu yana 52 meslek komitesi ile toplam 43 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu
toplantılara Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ile ilgili komitenin asil üyeleri
katılmakta, Konya Ticaret Odası’nın faaliyetleri hakkında üyelerimizi bilgilendirmekte, ardından da
komite üyelerinin sorularına cevap vermektedir. Toplantı sonrasında ise toplantıda dile getirilen
sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm yollarının yer aldığı bir sonuç raporu hazırlanmakta ve toplantı
sonuç raporları KTO web sitesi ve İpekyolu Dergisi aracılığıyla üyelerimize ulaştırılmaktadır.
İstişare toplantılarında dile getirilen dilek ve isteklerin yerine getirilmesi ve şikâyetlerin en aza
indirilmesi için ilgili mercilerle gerekli yazışmalar yapılmakta ve yerel düzeydeki sorunlar büyük
ölçüde çözüme kavuşturulmaktadır. Ulusal düzeydeki sorunların çözümü için ise ilgili kurum ve
kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.
2015 yılında gerçekleştirilen Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları şunlardır:
SIRA
TOPLANTI
TARİHİ
MESLEK
KOMİTESİ NO
MESLEK KOMİTESİ ADI
1 13.01.2015 14-15
- Ev Tekstili Ürün.İmal. Top.Per. Tic. Ve Kuru Tem.Hizm.
- Tekstil Ürün. İmal., Tuhafiye, Kumaş, İplik Ve Diğer
2 20.01.2015 43 - Yapı Kooperatifleri
3 27.01.2015 26-51
- Elektrik ve Aydın. Malz. İle Ölçme Araçlı Cih. İmal. Top.
Per. Tic.
- Elektrik Ener. Üret-İlet. Ve Müh. Hiz.
4 10.02.2015 38
- Plastik Kapı, Pencere vb. ile Kauçuktan Lastik Ürünler
İmalatı
15
5 17.02.2015 33 - Hırdavat Malzemelerinin Toptan-Perakende Ticareti
6 17.03.2015 30 - Ana Metal ve Döküm Sanayi
7 31.03.2015 41-42-49-50
- İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı
İkamet Amaçlı Olmayan Binalar İle Diğer Yapıların İnşaatı
- Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama
İnşaat Mühendisliği ve Yapı Denetim Faaliyetleri
8 07.04.2015 35 - Takım Tezgâhları Ve Hizmete Yönelik Makine İmalatı
9 28.04.2015 39
- Genel Amaçlı Diğer Plastik Ve Kauçuk Ürünlerin İmalatı
Ve Toptan Ticareti
10 12.05.2015 59
- Kara Yolu İle Şehirler Arası Yük Taşımacılığı -Gaz Ve
Petrol Ürünleri Hariç11 26.05.2015 61
- Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler İle
Kargo-Kurye Hizmetleri
12 02.06.2015 54 - Oto Galericiler, Oto Acentaları Ve Motosiklet Satıcıları
13 09.06.2015 20
- Altın, Mücevherat ve Saat İmalatı Toptan-Perakende
Ticareti
14 28.07.2015 1-7
- Bitkisel Üretim İle Hayvansal-Bitkisel Gübrelerin Ve
Kimyasalların Toptan-Perakende Ticareti
- Bitkisel Ve Hayvansal Yağ, Süt Ürünleri İle Dondurulmuş
Ürünlerin Toptan Ticareti
15 20.10.2015 36 - Asansör ve Genel Makine Akipmanları İmalatı
16 24.11.2015 19-25
- İletişim ekipmanları ile elektrikli ev aletlerinin imalatı,
toptan-perakende ticareti
- Elektronik ve iletişim teçhizatı imalat, toptan-perakende
ticareti ile radyo yayıncılığı faaliyetleri
17 01.12.2015 56
- Petrol ve petrol ürünleri ile gaz, imalat, toptanperakende ticareti
18 08.12.2015 69 - Her türlü sağlık hizmetleri
19 15.12.2015 5-6
- Her türlü hayvan yetiştiriciliği ile toptan-perakende
ticareti ve veterinerlik hizmetleri
- Et ve tavuk ürünleri imalatı, toptan-perakende ticareti
3. ÜYELERİMİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZİ KURUMLARA
İLETTİK VE TAKİPÇİSİ OLDUK
Son dönemde iş hayatını ilgilendiren birçok önemli kanun değişikliği ülke gündemine gelmiştir.
Bu kanun değişikliklerinde şehrimizdeki tüm sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edilerek
geniş mutabakatla görüş ve öneriler hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. Bu
16
görüşlerin hazırlanması için meslek komitesi üyelerinin görüşleri talep edilmekte, ayrıca web
sitemizde yer alan “Görüş Bildirim Formu” ile tüm üyelerimizin görüşleri alınmaktadır.
Bu güne kadar şehrimizi ve iş dünyamızı ilgilendiren konularda, şehir olarak birlikte hareket
ederek belirttiğimiz görüşlerimizin sonuçlarını alıyoruz. Bundan sonra da üyelerimizin menfaatleri
doğrultusunda benzeri konularda çalışmalara devam edeceğiz.
2015 yılında Odamızın görüş ve önerilerini sunduğu konular şunlardır:
 Kent Estetiği Yönetmeliği
 Girişimci Bilgi Sistemi
 Tehlikeli Madde Muayene İstasyonu
 Grup:3240 Ayakkabı Sanayi Kriter Taslağı
 Vergi Mevzuatı
 Tüketici Kredileri Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı
 Çölleşme İyi Uygulama
 İşyeri Yönetmeliği
 Konya İlinde Coğrafi İşaret Alınabilecek Ürünlerin
 Konya Yeşil Peyniri
 Bilişim Sektörü Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 İşyeri Tehlike Sınıflarına Yeni Eklenen Kodlar
 KOP Girişimcilik ve Yenilikçilik Analizi
 Halı Sektörü İlave Gümrük Vergisi
 İlave Gümrük Vergisi
 Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD)
 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Proje İncelemesi
 Çevresel Ürünler Ticaretinin Serbestleşmesi
 Demiryolu Sektörü Rekabet Gücü Analizi
 Karayolu Sektörü Rekabet Gücü Analizi
 Turizm Sektörü Rekabet Gücü Analizi
 Sağlık Sektörü Rekabet Gücü Analizi
 Eğitim Sektörü Rekabet Gücü Analizi
 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
 BDDK’nın Kredi Kartları Düzenlemesi
 Yabancıların Çalıştırılması
 Dâhilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu
 Kamu İhale Kurumu-Hizmet Alımı ve Yapı İşleri İhaleleri Yönetmeliği
 Yerel Kalkınma Sinerji Toplantıları
 Karatay Belediyesi Ruhsat İşleri
 Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmelik Taslağı
 Lojistik Merkezler Mülkiyet ve Yönetim Modelleri Anketi ve Görüş Bildirimi
 Süt Sektöründe Dünya, Türkiye ve Konya’nın Durumu
17
 Sağlık Alanında Sanayi İşbirliği Programı
 KİPLAS Tarafından Hazırlanan Meslek Standartları
 Tıbbı Cihaz Üretimi
 Şirketlerin İradi Tasfiye Sürecinde Süre
 2015 Yılı Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliği
 Hazır Ürün Ambalajları
 Güvenceli ve Esnek Çalışma Modelinin Uygulanabilirliğine İlişkin Çalışma Raporu
 Alışveriş Merkezleri Hakkında Görüş
 AFAD Kurum Kuruluş Anketi
4. ÜYELERİMİZİ GÜNCEL KONULARDA BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER
GERÇEKLEŞTİRDİK
Üyelerimizi ticari, ekonomik ve sosyal konularda bilgilendirmek ve güncel gelişmeleri takip
etmelerini sağlamak amacıyla seminer, konferans, panel gibi faaliyetlere büyük önem veriyoruz.
Bu çerçevede 2015 yılında üyelerimizin ilk elden, uzman kişiler tarafından bilgilendirilmesini
sağladığımız faaliyetlerimizden başlıcaları şunlardır:
 Reklam ve Tabelacılar Kent Estetiği Toplantısı
Ocak ayı içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi,
Karatay Belediyesi ve özel sektör temsilcileriyle, kent estetiğine reklam tabelacılığın etkileri, yeni
düzenlemeler ve kurallar ile ilgili toplantı gerçekleştirilmiştir.
 Çalışma Hayatı ve SGK Yabancı İşçi İstihdamı Semineri
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Odamız tarafından ortaklaşa “Çalışma Hayatı ve SGK
Yabancı İşçi İstihdamı” konulu seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerde, yabancı işçi istihdamının
şartları ve içeriği hakkında bilgiler verilmiştir.
 Yapı Kooperatifi ve Elektik Sektörleri ile MEDAŞ Toplantısı
Yapı Kooperatifi ve Elektik sektörlerinde yer alan üyelerimizde özellikle MEDAŞ ile ilgili
sıkıntıların yoğunlaştığını gördük. Düzenlediğimiz toplantıda, MEDAŞ Genel Müdürü ve şube
müdürlerini misafir ederek üyelerimizin birebir sorunlarını paylaşmalarını sağladık.
 Kalkınma Bankası kredi ve Destekleri Toplantısı
Odamızda düzenlediğimiz programda üyelerimize Kalkınma Bankası’nın kredi ve destekleri
anlatıldı. Türkiye Kalkınma Bankası Kredi ve Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’na Türkiye
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buçukoğlu katıldı. Kalkınma Bankası Ticari
Pazarlama Başkanvekili Yücel Özbilgin tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Özbilgin,
katılımcıların kredi ve destek programlarına ilişkin sorularını cevaplandırdı.
18
 İSG ve Tehlike Sınıfları Mevzuat Semineri
KTO Karatay Üniversitesi işbirliği ile düzenlediğimiz; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatındaki
gelişmeler, işyeri tehlike sınıflarının önemi, İSG denetimlerindeki idari para cezaları ve itiraz
usulleri konulu seminer Odamızda gerçekleştirildi. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın Bostancı ve TOBB Başkanlık Özel
Müşaviri Ahmet Şağar, İşyeri Tehlike Sınıflarına Göre İşverenlerin Yükümlülükleri, İşyeri Tehlike
Sınıflarının Belirlenmesi ve İtiraz Usulü, İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri Çerçevesinde İdari Para
Cezaları ve İtiraz Usulü ile Çalışma Hayatı Mevzuatındaki Gelişmeler” konulu sunumlarını yaptılar.
 Güvenli İskele Semineri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odamız olarak
ortaklaşa düzenlenen, inşaat sektöründe iş kazalarının önlenmesine yönelik “Güvenli İskele,
İskelede Güvenlik Projesi” eğitim seminerine ev sahipliği yaptık. Yönetim Kurulu Üyemiz Murat
Çankırlı’nın da katıldığı seminere katılan konuşmacılar güvenli iskele kurulumu mevzuatı ile ilgili
katılımcıları bilgilendirdi.
 Kamu İhale Kanunu Bilgilendirme Semineri
Odamız ve Kamu İhale Kurumu işbirliği ile Odamızda 31 Mart 2015 Salı günü, kamuda ürün ve
hizmet alımı hususunda esas alınan Kamu İhale Kanunu’ndaki güncel değişikliklerin, uygulama usul
ve esaslarının ele alındığı seminer düzenlemiştir.
 TÜBİTAK’ın Teknoloji, Yenilik ve Girişimcilik Alanlarındaki Destekleri Toplantısı
KONMAK Fuarı kapsamında; Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, KTO Karatay
Üniversitesi ve TÜBİTAK Başkanlığınca müştereken “Tübitak’ın Teknoloji, Yenilik ve Girişimcilik
Alanlarındaki Destekleri” toplantısını gerçekleştirdik. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve KTO Karatay
Üniversitemizde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Mehmet Çelik TÜBİTAK destekleri
konusunda katılımcılara bilgi verdi.
 Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri
Odamızın ev sahipliğinde Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Bilgilendirme
Semineri gerçekleştirildi. Medikal sektöründen üyelerin yoğun katılım gösterdiği seminerde Sağlık
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri yönetmelik hakkında bilgi verdi
 “Yüzyıllık Bir Girişim Hikayesi” Konulu Konferans
Odamız, TOBB Konya İl Genç Girişimciler Kurulu, KTB ve KSO'nun ortaklaşa düzenlediği ve
Panasonic Dünya Başkan Yardımcısı Toshihide Arii'nin katıldığı "Yüzyıllık Bir Girişim Hikayesi"
konulu konferansa Selçuk Üniversitesi SDKM’de gerçekleştirildi.
19
 Son Torba Kanun Çerçevesinde Çalışma Hayatı Mevzuatında Yapılan Değişiklikler ve
İş Teftişi Açısından Önemli Olan Konular Paneli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Konya Ticaret Odası ve Konya Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü işbirliğiyle “Son Torba Kanun Çerçevesinde Çalışma Hayatı Mevzuatında Yapılan
Değişiklikler ve İş Teftişi Açısından Önemli Olan Konular” paneli, Konya Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
 Yerli Malı Belgesi Tanıtımı, Kobilere, Kadın ve Genç Girişimcilere Sağlanan Destekler,
Coğrafi İşaretler ve Türkiye Paneli
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası’nın müştereken, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla “Yerli Malı Belgesi Tanıtımı, Kobilere, Kadın ve Genç
Girişimcilere Sağlanan Destekler, Coğrafi İşaretler ve Türkiye” konulu panel gerçekleştirildi.
Programın ilk bölümünde Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr.
İbrahim KILIÇASLAN, TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, KOSGEB Başkanı Recep
BİÇER, Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet AYDIN devlet destekleri konusunda
katılımcılara bilgi verdiler. İkinci bölümde ise Yerli Malı Belgesi tanıtımı yapılarak Konya’dan belge
alan firma temsilcilerine ödülleri verildi.
 Yerel Kalkınma Sinerji Toplantısı
TOBB’un; Oda ve Borsalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler arasındaki yerel kalkınma odaklı
işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile düzenlediği “Yerel Kalkınma Sinerji Toplantısı” Konya Ticaret
Odası’nda gerçekleştirildi. İl ve ilçe oda borsalarımız ile MEVKA ve üniversitelerimiz arasındaki
yerel kalkınma odaklı işbirliğinin geliştirilmesi ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması amacıyla
oda borsa genel sekreterleri, il akademik danışmanları, kalkınma ajansı genel sekreteri ve yatırım
destek ofisi koordinatörleri bölgemizde bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının
ardından akademik kadro tarafından projeyle ilgili sonuç raporu hazırlandı.
 AB Projeleri Bilgilendirme Toplantısı
Odamız ve Konya Valiliği işbirliğinde, Konya’daki Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine yönelik
AB Projeleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Kurumların ve STK’ların AB projelerinde daha
etkin olmaları için proje içerikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
 Konya Yatırım Potansiyeli Toplantısı
Odamız, Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği ile Konya Yatırım Potansiyeli toplantısı
gerçekleştirildi. Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Baknası uzmanlarının katıldığı toplantıda, Konya’nın
yatırım alanları ve potansiyeli ele alındı.
 Perakende Sektörü İstişare Toplantısı
Odamız tarafından Konya Perakende Sektörü’nün temsilcileri ile bir istişare toplantısı
gerçekleştirildi. Sektörle ilgili sunum yaptığımız toplantıda sektörün sorunları ile ilgili görüş
alışverişi yapıldı.
20
 İhracat Destekleri Semineri
Odamız, Ekonomi Bakanlığı ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ile ortaklaşa İhracat Destekleri
Semineri düzenlendi. Seminerde, Ekonomi Baknalığı ve Eximbank uzmanları ihracat destekleri
hakkında üyelerimize detaylı bilgiler verdi.
 Jean Monnet Burs Programı Bilgilendirme Toplantısı
Odamız ve Avrupa Birliği Bakanlığı işbirliğinde Jean Monnet Burs Programı bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, burs programının içeriği ve şartlarıyla ilgili bilgilendirme
yapıldı.
5. İŞ DÜNYAMIZI İLGİLENDİREN KONULARDA FARKLI ORGANİZASYONLAR
DÜZENLEDİK
 2. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku’nun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi
Odamız, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğinde 2. Uluslararası
İslam Ticaret Hukuku’nun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi’ni 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirdik. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla açılışı yapılan Kongremizde üç gün
boyunca 5 farklı oturumda İslam’da kira, zekat, faiz, borsa, sigorta gibi ana konular müzakere
edildi. Kongrede, belirlenen amaç ve yöntem doğrultusunda, iş dünyamızın, sanayi ve ticaret
erbabımızın, çağdaş, ticari ve iktisadi sorunlarına, İslam hukuku ışığında çözümler üretilmeye
çalışıldı. İş dünyamızın sorunları tartışılan konulardan ibaret değildir. Kongrede ele alınan konular
1 yıl kadar süren hazırlık döneminde tespit edilen sorunların aciliyet taşıyan kısmını oluşturmuştur.
Her geçen gün bu sorunlara yenileri eklendiği de malumdur. Bu nedenle, kongrenin daha kısa
aralıkla toplanarak gelenekselleşmesi ve kurumsallaşması için gereken çalışmaları yapmaya
kararlıyız. Bu sene ikincisi düzenlenen kongremizin üçüncüsü 2019, dördüncüsü 2023 yılında
olmak üzere her 4 yılda bir yapılarak geleneksel hale getirilecektir. Böylelikle 2023 yılında da
Kongremizi düzenleyerek ülkemiz finans sitemi için büyük bir katkı sağlamış olacağız.
 İpekyolu’nun Kadın Yolcuları
Odamız ve Konya Kadın Girişimciler Kurulu 24-26 Nisan 2015 tarihleri arasında “İpekyolu’nun
Kadın Yolcuları” programını KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Organizasyon; Konya
Ticaret Odası’nın koordinasyonunda KTO, KTB ve KSO’nun ev sahipliğinde, Başbakanlık Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KTO Karatay
Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlendi. Bu organizasyonda tarihi İpekyolu güzergâhı üzerinde
bulunan ülkelerdeki kadın girişimciler ile Türkiye’deki kadın girişimciler, İpekyolu’nun önemli
şehirlerinden biri olan ve Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış Konya’da buluştu.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve beş ülkeden toplam 330 kadın girişimci Konya’da bir araya geldi
 Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesi Hakkında Ekspertiz Hizmeti İşbirliği Protokolü
Konya Ticaret Odası ve Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi arasında “Yerli Malı
Belgesinin Düzenlenmesi Hakkında Ekspertiz Hizmeti İşbirliği Protokolü” imzalandı. 13 Eylül 2014
21
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği; Kamu İhale Kanunu
kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen
malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemektedir. Bu tebliğ; sanayide üretimi yapılan makine ve ekipmana, tezgah, cihaz, proses,
ünite veya donanımlara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesi
için gerekli olan kontrol ve ekspertizlik işlerinin yukarıda belirtilen yerli malı tebliğine uygun olarak
yapılmasını kapsamaktadır. Söz konusu Tebliğin 6. maddesine göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin
kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından verilmektedir. Tebliğ yayınlanmadan
öncede bu belge zaten Odamız tarafından veriliyordu. Bu belge yine Odamız tarafından
verilmektedir, ancak tebliğ yayınlandıktan sonra tebliğ gereği kullanılan ürünün yerli malı olup
olmadığını konusunda uzman kişiler tarafından tespit yapılacaktır.
 Dijital Arşiv Sistemi Veri Tabanı Kullanımı Protokolü
Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü ile Konya SGK İl Müdürlüğü arasında Dijital
Arşiv Sistem Veri Tabanı Kullanımı Protokolü imzalandı. Protokol ile; Konya SGK İl Müdürlüğü ve
kendisine bağlı tüm birimler; elektronik ortamda erişimine sunulan sicil kayıtları hakkında Konya
Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden yazılı bilgi istemeyecek, ihtiyaç duyduğu bilgiyi elektronik ortamda
kendisine sunulan sicil kayıtlarından incelemek ve örnek almak suretiyle sağlayacak.
 Bugünün Gençleri Yarının Liderleri Projesi
Dost Eli Derneği, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
ortaklaşa düzenlenen “Bugünün Gençleri Yarının Liderleri” projesi kapsamında Konya’da 9. ve 10.
sınıfta eğitim gören öğrenciler arasından seçilen 40 öğrenci Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen
Tecrübe ve Bilgi Paylaşımı programına katıldı. Proje ile Konya il merkezinde bulunan 9. ve 10. sınıf
öğrencileri arasından seçilen lider özellikli, kendini ifade edebilen, çevresinde fark edilen, proje
fikri olan ve bu projeye döküp çıktıya dönüştürebilecek yetenekte olan 40 öğrenci özel bir
programa tabii tutuldu. Proje kapsamında, akademi, iş, siyaset, sanat ve spor dünyasının önde
gelen insanlarla proje dâhilindeki çocuklar bir araya getirilerek önlerindeki modelleri görme ve
tanıma fırsatı buldular.
 Necmettin Erbakan Üniversitesi Değirmencilik Programı Protokolü
Özel sektörün ihtiyaç duyduğu, yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikli teknik elemanların,
üniversite ve sanayi işbirliği bünyesinde yetiştirilmesi amacı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi
(NEÜ)’nde Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) programı açıldı. Program kapsamında
Oda olarak, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Ticaret Borsası (KTB), Konya Sanayi Odası
(KSO), Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği (OAUSD) ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
(TUSAF) ile protokol imzaladık.
 2014 Konya Ekonomi Ödülleri Töreni
Birlikte Konya’yız sloganıyla geleneksel hale getirdiğimiz Ödül Törenimizi Ulaştırma Bakanımız
Lütfi ELVAN’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Odamızla birlikte Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi
Odası, SGK Konya İl Müdürlüğü ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak müştereken
22
düzenlediğimiz 2014 Konya Ekonomi ödülleri töreninde farklı kategorilerde 70 Konyalı
firmalarımıza ödülleri verilmiştir.
 Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Seçimleri
Odamız bünyesinde Konya Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları’nın İcra Komiteleri seçimleri
yapıldı. Seçimler sonucunda Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliğine Hatice Mendi,
Bilge Afşar, Ayşe Betim Ulular, Aysun Nurullahoğlu, Aysel Kalmaz, Ayşe Tutar, Aysun Çınar, Banu
Bağrıaçık, Şeyma Ayhan, Zehra Ceylan, Döndü Çoban, Ebru Cumbul, Hatice Duran, Hatice Esra
Göktepe, Münevver Yalçınkaya; Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliğine de Serhat
Yaya, Mehmet Akdaş, İsmail Hakkı Karaca, Abdullah Topatan, Ali Çiftçi, Mustafa Kiriş, Süleyman
Saraç, Abidin Özkul, Cafer Onur Keskin, Faruk Yılmaz Kanat, Abdullah Sami Acar, Şamil
ErsinGüngör, Osman Karadeniz, Sami Karabacak, Fatih Ayten seçildi. Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Hatice Mendi, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhat Yaya olmuştur.
 10. Geleneksel Konyalı Bürokratlar İftar Yemeği Organizasyonu
Geleneksel hale getirdiğimiz Ankara’daki Konyalı bürokratlarla buluştuğumuz iftar programını
Ulaştırma eski Bakanımız Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Şehrimizin birlik ve beraberliğini
göstermesi açısından geleneksel iftarımız şehrimiz için önem arz etmektedir.
 Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni
Şehrimizde geleneksel hale gelen Türk El Sanatları Sergisi’nin dördüncüsü 12-22 Şubat 2015
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Odamızla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret
Borsası, Konya Sanayi Odası’nın işbirliğiyle düzenlenen sergide birçok geleneksel sanat icra
edilmiştir.
6. ÜYELERİMİZE İHTİYAÇLARI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİMLER DÜZENLEDİK
Odamız günün koşulları ve fırsatlarını değerlendirerek üyelerimize yarar sağlayacak, rekabet
avantajı yaratacak, ileriye dönük bilgi birikimi oluşturacak eğitim programları düzenlemektedir. Bu
eğitim programları üyelerimizin talep ve ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmekte ve düzenli
olarak üyelere duyurulmaktadır. 2015 yılında üyelerimize yönelik olarak düzenlediğimiz eğitim
başlıkları şunlardır:
 İhracat Geliştirme Eğitimleri
Konya İli İhracat Analizi Projesi sonucunda, firmalarımızın ihracat sürecinde en çok sorun
yaşadıkları konular tespit edilmiştir. Bu kapsamda üyelerimizin ihracatta yaşadıkları sorunları
ortadan kaldırmak ve ihracat performanslarını artırmalarını sağlamak amacıyla “İhracat Geliştirme
Eğitimleri” adı altında bir eğitim paketi hazırlanmıştır.
Konya ABİGEM işbirliği ile düzenlenen eğitimlerimiz 12 ayrı başlıkta verilmektedir. Bu
eğitimler konu başlığına göre 1 ya da 2 gün süren uygulamalı eğitimlerdir. İhracatçılarımız tüm
eğitimlere katılabilecekleri gibi, sorun yaşadıkları alanla ilgili eğitime de katılabilmektedir.
23
Eğitim başlıkları şu şekildedir:
SIRA
NO
EĞİTİM KONUSU EĞİTİM TARİHİ
1
Dış ticarette ödeme şekilleri, yaşanan sorunlar ve çözüm
önerileri
16 Mayıs 2015
2 Akreditif uygulamaları 17 Mayıs 2015
3 Maliyet avantajı sağlayacak dış ticaret uygulamaları 23 Mayıs 2015
4
Dış ticaret işlemlerinde KDV, gümrük vergisi, fiyat ve
maliyet hesaplama
24 Mayıs 2015
5 Incoterms 2010 30 Mayıs 2015
6
Dış ticarette sözleşme, anlaşmazlıkların çözümü ve diğer
hukuki işlemler
31 Mayıs 2015
7 Dış ticarette temsilcilik, bayilik, acentelik ve diğer iş alanları 21Kasım 2015
8 İhracat pazarlaması 22 Kasım 2015
9 İhracat hedef pazarlarının ve ithalatçıların tespiti 28-29 Kasım 2015
10
Dış ticarette sözleşme, anlaşmazlıkların çözümü ve diğer
hukuki işlemler
5 Aralık 2015
11 Dış ticaret destekleri ve Eximbank programları 6 Aralık 2015
12
Dış ticarette nakliye, gümrük vergisi, fiyat ve maliyet
hesaplama
12 Aralık 2015
 E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Eğitimleri
Konya ABİGEM işbirliği ile düzenlediğimiz eğitimde, üyelerimiz, e-defter, e-fatura ve e-arşiv
uygulamaları konusunda A’dan Z’ye bütün başlıklarda bilgilendirilmiştir.
 Sosyal Medyayı Verimli Kullanma Eğitim Semineri
Odamız, üyelerine yönelik, günümüzde hem ticari hayatta hem de sosyal hayatta en etkili
iletişim ve propoganda aracı olan sosyal medya kanallarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik
eğitim gerçekleştirmiştir. Eğitimde sosyal medyanın tüm araçları ele alınmış, kullanım
yöntemleriyle ilgili detaylı bilgiler verilmiştir.
7. KONYALI İŞ ADAMLARIMIZI YABANCI İŞADAMLARIYLA BULUŞTURUYORUZ
Odamız Konya Ekonomisinin gelişmesinin yolunun ihracatı artırmaktan geçtiğine inanmaktadır.
Bu yöndeki çalışmalarımız doğrultusunda şehrimizin yurt dışında tanıtımı ve bu çerçevede iş
bağlantılarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Düzenlenen yurt dışı iş seyahatleriyle Konyalı
iş adamlarımız yabancı işadamlarıyla buluşturulmaktadır. Diğer taraftan yabancı ticaret heyetleri
şehrimizde misafir edilerek Konya’nın ekonomik potansiyeli aktarılmaktadır. Bu çerçevede 2015
yılında gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmeleri ve heyet ziyaretleri şunlardır:
 Konya ve Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi Forumu
13 Nisan 2015 tarihinde Almanya'nın Hannover kentinde Hannover Endüstri Fuarında 'Konya
ve Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi Forumu' düzenlendi. Foruma Aşağı Saksonya Başbakanı
24
Stephan Weil ve ekonomi heyeti katıldı. Karşılıklı işbirliğinin geldiği noktanın değinildiği toplantıda
vize, gümrük birliği ve AB ile serbest ticaret konuları da dile getirildi. Forumda ayrıca Konyalı
işadamlarıyla Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi temsilcileri bir araya geldi.
 Otomotiv Yedek Parça Sektörü Cezayir-Fas İkili İş Görüşmeleri
09-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında önce Cezayir daha sonra Fas’ta otomotiv yedek parça
sektörüne yönelik ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Odamız üyesi 21 firmanın katıldığı
organizasyona her iki ülkeden toplam 110 yerel firma iş görüşmelerine katılmıştır. Organizasyon
sürecinde hem Cezayir Ticaret Odası hem de Kazablanka Ticaret Odası yetkilileriyle görüşmeler
geçekleştirilmiştir. Ayrıca heyet olarak Fas’ta kurulan Türk-Fas İş Konseyi Derneği açılışına katılmış,
Fas’da bulunan büyükelçimiz ile ülke hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuştur.
 İran - Türkiye İlişkileri ve İş Olanakları Toplantısı
29 Mayıs 2015 tarihinde İran – Türkiye arasında, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkileri teşvik
etmek, yatırım imkânları ve iş olanakları hakkında bilgi vermek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti
Büyükelçisi Sayın Ali Rıza BİKDELİ ve Ticaret Müşaviri Hamid ZADBOOM’un katıldığı İran-Türkiye
İlişkileri ve İş Olanakları toplantısı düzenlenmiştir
 Kazakistan Aktöbe Eyaleti - Konya İş Olanakları Toplantısı
13-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında Kazakistan’nın Aktöbe Eyalet Valisi ve beraberindeki
işadamları heyeti ile karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkileri teşvik etmek, yatırım imkânları hakkında
bilgilerinde toplantısı yapılmış ve iş adamlarına fabrika ziyareti organize edilmiştir.
 Hollanda Ticaret Heyeti İş Olanakları Toplantısı
07 Eylül 2015 tarihinde Hollanda Ekonomi ve Ticaret Taşesi Jeroen KELDERHUIS ve heyetinin
katıldığı, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirilmesine yönelik iş olanakları toplantısı
yapılmıştır.
 Makine ve Ekipmanları Sektörü Kolombiya, Şili, Peru İkili İş Görüşmeleri
22-31 Ekim 2015 tarihleri arasında Kolombiya Peru ve Şili ülkelerine Ekonomi Bakanlığı destekli
Makine Parça ve Ekipmanları sektörel ticaret heyeti ikili iş görüşmeleri organizasyonu
gerçekleştirilmiştir. Konya makine sektöründen 20 firma temsilci; Kolombiya’dan 85, Peru’dan 40,
Şili’den 40 ithalatçı firma ile bir araya gelmiştir. Üç ülkeden toplam 165 işadamının katıldığı
organizasyonda 20 masada toplam 3.300 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmiştir.
 İran - Konya İkili İş Görüşmeleri
06-11 Kasım 2015 tarihleri arasında İran’da, İran Konya ikili iş görüşmeleri organizasyonu
gerçekleştilrmiştir. Organizasyon, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve MÜSİAD Konya
Şubesi işbirliğiyle, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 27 Konyalı sanayici ve işadamının katılımı ile
gerçekleşmiştir. Organizasyon kapsamında İranlı işadamları ile 300 ’ün üzerinde iş görüşmesi
gerçekleşmiştir.
25
8. KOSGEB DESTEKLİ YURTDIŞI FUAR GEZİLERİ DÜZENLİYORUZ
İhracat pazarlarımızı çeşitlendirme ve yabancı işadamlarına ulaşma noktasında uluslararası
fuarlara önem veriyoruz. Kişi başına ihracatta dünya birincisi Almanya, dış ticaretinin büyük
kısmını ülkesinde düzenlediği fuarlar aracılığıyla sağlamaktadır. Bu fuarlar dünyanın önde gelen
işadamlarının buluşma noktası olmaktadır. Ayrıca Almanya’nın fuarcılık konusundaki
tecrübelerinden yararlanmak için özellikle Almanya’da düzenlenen bu fuarlara katılmaya büyük
önem veriyoruz.
2015 yılında Odamız 6 yurtdışı fuara organizasyon düzenlenmiştir. Bu kapsamda Almanya’da
düzenlenen 6 fuara üyelerimizin katılımı sağlanmıştır.
2015 yılında düzenlediğimiz yurtdışı fuar gezileri şunlardır:
Organizasyon Adı Tarih Şehir Ülke Katılımcı
Uluslararası Altın, Mücevher
ve Değerli Taşlar Fuarı
19-25 Şubat 2015 Münih Almanya 25
ITB Uluslararası Turizm Fuarı 04-08 Mart 2015 Berlin Almanya 13
IDS Uluslararası Diş Hekimliği
ve Diş Teknolojileri Fuarı
09-14 Mart 2015 Köln Almanya 30
ISH Uluslararası Yapı,Enerji
Isıtma-Soğutma Sistemleri ve
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Fuarı
10-14 Mart 2015 Frankfurt Almanya 14
Uluslararası Endüstri Fuarı 12-16 Nisan 2015 Hannover Almanya 16
Uluslararası Yiyecek ve İçecek
Fuarı
09-14 Ekim 2015 Köln Almanya 15
Düzenlediğimiz yurt dışı fuar organizasyonları tüm üyelerimize açıktır. Sektörlerinde bu tür
organizasyonların düzenlenmesini talep eden üyelerimiz meslek komiteleri temsilcileri vasıtasıyla
taleplerini odamıza iletebilirler. Yeterli sayı sağlandığı takdirde Oda olarak KOSGEB desteğiyle
organizasyon düzenlenmektedir.
9. İHRACATÇI ÜYELERİMİZE YÖNELİK HİZMETLERİMİZİ ÇEŞİTLENDİRDİK
 Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlardan Odamıza gelen dış ticaretle alakalı duyurular
odamız mail bankası aracılığıyla üyelerimize duyurulmuştur.
 Yeni ihracata başlayacak firmalarımıza gerek yüz yüze gerekse diğer iletişim kanalları
kullanılarak izlenmesi gereken yöntemler konusunda bilgi danışmanlığı hizmeti
verilmiştir.
 Dış ticaret ilişkilerinde problem yaşayan firmalarımızın gerek yurt içinde bulunan ilgili
kurum ve kuruluşlarla, gerekse yurtdışı temsilciliklerle bağlantıya geçilerek problemin
giderilmesine çalışılmıştır.
 Firmalarımızın yurtdışında hedef pazar olarak belirledikleri ülkelerde kendi
sektörlerindeki firmaların tespitini yapmak ve tespit edilen firmalarla bağlantı
kurmalarını sağlamak amacıyla; yurt içinden DEİK, Ekonomi Bakanlığı gibi kurumların
yanı sıra, yurtdışında bulunan Ticari Ataşelikler ile yoğun olarak görüşmeler yapılmıştır.
26
 Çeşitli ticari faaliyetler nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyen üyelerimize ülkesine göre
vize alınması için yapılması gerekenler noktasında danışmanlık hizmetleri verilmiştir.
Ayrıca uygulamada prosedürü uygun olan ülkeler için vize alınmasında kolaylık
sağlanmıştır.
 İtalya’ya seyahat etmek isteyen iş adamlarımızın daha kolay vize almalarına imkân
sağlayan Takdim Mektubu hizmeti verilmesine devam edilmiştir.
 Organize sanayi bölgesinde mukim üyelerimizin ihracat işlemlerini kolaylaştırmak
amacıyla 2012 yılında açılan Selçuklu ilçe temsilciliği Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
binasında faaliyetlerine devam etmektedir.
 Ülkemizde zorunlu hale gelen Dijital Takoğraf Kartı işlemleri Odamız tarafından
yapılmaya devam edilmektedir.
 Odamız web sitesinde ihracatçı firmalarının bilgilerini, ihracat yaptıkları ürünleri ve
firma açıklamaları girebildikleri bir bölüm açılmıştır. Burada listelenen firmaların
bilgileri farklı dillere çevrilerek yurt dışında bulunan Ticaret Müşavirliklerimiz,
Büyükelçiliklerimiz, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Meslek Kuruluşlarına ulaştırılıp
tanıtımı yapılmktadır.
10. HER AY KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELERİNİ YAYINLIYORUZ.
Şehrimizle ilgili geçmiş dönemlerde yaşadığımız en büyük eksiklerden biri, ekonomik verilere
ulaşama konusunda yaşadığımız sıkıntılardı. Bu sorunun çözümü amacıyla Şubat 2012 tarihinden
bu yana Odamız “Konya İli Temel Ekonomik Göstergeleri Bülteni” başlığı altında Konya Perakende
Güven Endeksi (KOPE), KTO İstihdam İzleme Bülteni ve Konya Dış Ticaret Bülteni olmak üzere
düzenli olarak üç çalışmayı yayınlamaktaydı. KTO ile TEPAV işbirliğinde yürütülen bu 3 çalışmaya
ek olarak Türkiye’de yerel olarak ilk kez Konya’da “Hizmetler Sektörü Güven Endeksi” ve “İnşaat
Sektörü Güven Endeksi” 2013 yılı Ekim ayından itibaren yayınlanmaya başlamıştır.
Konya İli Ekonomik Göstergeleri gerek Konya iş dünyası gerekse ülkemiz genelinde ilgi ile takip
edilmekte ve pek çok yerde referans olarak gösterilmektedir.
11. ÜYELERİMİZİN İHTİYAÇLARINI TESPİT ETMEK İÇİN ANKET ÇALIŞMALARI
YAPIYORUZ.
Odamız üyelerimizin mevcut durumları, beklentileri, ihtiyaçları ve sorunlarına ilişkin çeşitli
anket çalışmaları düzenlemiştir. Bu anket çalışmalarının sonuçları titizlikle değerlendirilerek gerekli
çalışmalara yapılmaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz anket çalışmaları şunlardır:
 Üye Memnuniyet Anketi
Odamız tarafından düzenlenen Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarına katılan üyelerimize
memnuniyet anketi uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana 1860 üyemize anket
uygulanmış ve sonuçları değerlendirilerek talepler karşılanmıştır. Bu anketlerin uygulandığı grup
farklı sektörlerden çok heterojen bir grup olduğu için oldukça iyi bir örneklem teşkil etmektedir.
27
 Konya İli Güven Endeksleri Anket Çalışmaları
Konya Ticaret Odası olarak 2012 yılından beri yürüttüğümüz ve her ay perakende sektöründe
faaliyet gösteren 300 firmaya uyguladığımız Konya İli Perakende Güven Endeksi anket çalışmasına
ek olarak, 2013 yılında Konya İli Hizmet Sektörü Güven Endeksi ile Konya İli İnşaat Sektörü Güven
Endeksi anket çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 2015 yılında da her ay hizmet
sektöründe 300, inşaat sektöründe ise 200 firmaya anket uygulanmak suretiyle sektörlerin
Konya’daki mevut durum ile geleceğe yönelik beklentileri tespit edilmektedir.
12. YURTİÇİ FUAR ORGANİZASYONLARI GERÇEKLEŞTİRDİK.
Konya Ticaret Odası olarak üyelerimizin yurtiçi fuarlara katılımına büyük önem vermekteyiz.
Fuar gezilerine katılan üyelerimiz bir yandan sektörlerindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından
görmekte, diğer yandan da yeni iş bağlantıları kurabilmektedir. Fuarlar, belirli bir sektöre ait
birçok işletmeyi bir araya getirdiği için katılımcı firmaların kendi çabalarıyla bulup ulaşamayacağı
farklı bölge ve dağıtım alanındaki bayilerle, bunlara ihtiyaç duyan üretici firmalara karşılaşma
fırsatı vermektedir. Bu amaçla Odamız 2015 yılında İstanbul’da çeşitli sektörlerde düzenlenen
fuarlara üyelerimizin ziyaret etmesini organize etmiştir. Bu fuarlar şunlardır:
Fuar Adı Fuar Tarihi Katılım
9. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 4 Şubat 1 Otobüs
İSTANBUL PENCERE 2015, 16.Uluslararası Pencere Fuarı
12 Mart 2 Otobüs
İSTANBUL CAM 2015, 5.Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim - İşleme
Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları Fuarı
İSTANBUL KAPI 2015, 7.Uluslararası Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem
ve Aksesuarları Fuarı
İSTANBUL JEWELRY SHOW MART 2015, 39.İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat
ve Malzemeleri Fuarı
14 Mart 1 Otobüs
WIN OTOMASYON '15, 22.Endüstriyel Otomasyon Fuarı
19 Mart 1 Otobüs
WIN ELECTROTECH '15, 16.Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı
WIN HYDRAULİC & PNEUMATİC’15, 12.Akışkan Gücü Teknolojileri Fuarı
WİN MATERİALS HANDLİNG '15, 14.Taşıma, Depolama, İstifleme ve Lojistik Fuarı
EKSPOMED, 22.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve
Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı
27 Mart 1 Otobüs
LABTEK, 18.Uluslararası İstanbul Medikal Laboratuar Teknoloji, Sistem ve
Donanımları Fuarı
Automechanika İstanbul 2015 Fuarı 11 Nisan 2 Otobüs
Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı 16 Mayıs 1 Otobüs
INTERMOB 2015, 18.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri
ve Ahşap Teknolojisi Fuarı
13 Ekim 1 Otobüs
AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2015, 28.Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici
Takımlar, El Aletleri Fuarı
28
13. ULUSLARARASI FUARLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ.
2015 yılında Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi’nde TÜYAP Fuarcılık tarafından
düzenlenen Tohum, Hayvancılık, Tarım, Metal İşleme, Elektrik, İstifleme, Yapı, Yerel Yönetim
İhtiyaçları, Asansör ve Isıtma – Soğutma sektörlerine yönelik her biri bölgesinin en kapsamlı ve
büyük buluşmaları olan Konya Fuarlarımız da, 64 ülkeden 1.159 katılımcı firmayı ülkemizin tüm
bölgelerini kapsayan 75 farklı il ile yurtdışında ülke olarak ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler
başta olmak üzere toplam 64 farklı ülkeden gelen 522.725 ziyaretçi ile buluşturmayı başardık.
2015 yılında KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde 12 fuar gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz
yıla oranla 2015 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında katılımcı sayısında yaklaşık %5’lik bir artış
sağlanmıştır. Bu fuarların katılımcı ve ziyaretçi sayıları şu şekildedir:
 Konya Tohum, Konya Hayvancılık, Sulama Teknolojileri, KET (Kırmızı Et Üretimi) 2015
Fuarları
Tarih: 18 - 21 Şubat 2015
Katılımcı Sayısı: 14 ülke 219 firma ve firma temsilciliği
Ziyaretçi Sayısı: 7 ülkeden ve 47 farklı ilden gelen 32.217 ziyaretçi
 KONYA TARIM 2015
Tarih: 24 - 28 Mart 2015
Katılımcı Sayısı: 18 ülkeden 1143 marka – 388 firma ve firma temsilciliği
Ziyaretçi Sayısı: 57 ülke ve 76 farklı şehirden gelen toplam 282.613 ziyaretçi
 KONMAK – KONELEX ve İSKON 2015 Fuarları
Tarih: 30 Nisan – 03 Mayıs 2015
Katılımcı Sayısı: 24 ülkeden 1546 marka – 525 firma ve firma temsilciliği
Ziyaretçi Sayısı: 28 ülke ve 58 farklı ilden gelen toplam 47.528 ziyaretçi
 Konya Yapı, İnşaat, Dekor – Kent 2015 Fuarları
Tarih: 21 - 24 Mayıs 2015
Katılımcı Sayısı: 7 ülke 127 firma ve firma temsilciliği
Ziyaretçi Sayısı: 8 ülke ve 35 farklı ilden gelen toplam 19.315 ziyaretçi
14. KURUMSAL KAPASİTEMİZİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ.
Odamız 2015 yılında kurumsal kapasitesini artırmak ve böylece üyelerine daha hızlı ve etkin
hizmet vermek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
 Fiber Optik Altyapı Sistemi
Odamız 2015 yılında, var olan bilgisayar ağ kablo sistemi, çok daha hızlı olması için FİBER
OPTİK yapının esas alındığı yeni bir network yapısı ile değiştirilmiştir.
29
 Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi
Modern teknolojinin getirdiği olanaklar yanında karşılaşılan en önemli problemlerden biri de,
elektrik gücü ile çalışan bir takım cihaz ve sistemlerin beslemede görülebilecek çok kısa süreli
aksamalardan etkilenmeleridir. Bu nedenle, Odamızda bulunan elektronik cihazların (bilgisayar,
yazıcılar vb.) kesintisiz bir şekilde çalışması için tüm Oda hizmet binasını kapsayacak şekilde
kesintisiz güç kaynağı entegre edilmiştir.
 Metro Ethernet Sistemi
Odamız servislerinde kullanılan ADSL internet bağlantı hızı, tüm servislerin internet üzerinden
yapılan işlemlerine yetmemekte, yavaş kalmakta ve kesintilerin yaşanmasına neden olmaktaydı.
Bu sebepten dolayı, internet erişimi için yetersiz kalan ADSL bağlantı sistemi, METRO ETHERNET
bağlantısıyla değiştirilmiştir.
 EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
Günümüzde bilginin önemli bir unsur olması ve bunun farkındalığıyla bilgiyi yönetme isteği,
gelişen teknoloji ile birlikte belge yönetiminin elektronik ortama geçirilmesini gerekli kılmıştır. Bu
sebepten dolayı, Odamızın fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi
ya da elektronik ortamda belgelerin üretilmesi ve bu belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi,
kullanılması, arşivlenmesi ve belge yönetimine kıyasla istenen belgeye daha kısa sürede ulaşılması,
belgelerin daha kısa sürede yönetilmesi ve maliyetinin minimum seviyede olması sebebi ile EBYS
sistemine geçilmiştir.
 Konya Ticaret Odası İç Kontrol Sistemi Projesi
Konya Ticaret Odası, Türkiye’de tüm Sanayi, Ticaret Odaları ve Borsalar arasında ilk olarak GRC
(Kurumsal Risk ve Uyum) yazılımını uygulamaya alarak KTO İç Kontrol Sistemi’ni kurmak üzere
faaliyetlere başlamıştır. Konya Ticaret Odası’nın kurumsal yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi,
oda faaliyetlerinde performansın artırılması ve odanın risklerini daha iyi yönetebilmesi amacı ile
bir iç kontrol sistemi oluşturulması planlanmıştır. 2014’te başlayan 2015 yılında da devam etmiş
ve projede sona yaklaşılmıştır.
 A-Mükemmel Sınıfı Akreditasyon Belgesi
Odamız 2015 yılında, TOBB tarafından uygulanmakta olan Oda Akreditasyon Sistemi
kapsamında denetime tabi tutulmuş ve gerçekleşen denetim sonrasında “A-Mükemmel”
seviyesinde belge almaya hak kazanmıştır.
 Sıramatik Uygulaması
Odamız 2015 yılında, üyelerine daha sağlıklı ve sistematik hizmet sunabilmek için İç Ticaret,
Ticaret Sicil, Oda Sicil ve Muhasebe servislerinde Sıramatik sistemini uygulamaya başlamıştır.
30
15. ÜYELERİMİZE DAHA HIZLI VE ETKİN BİR ŞEKİLDE HİZMET VERİYORUZ.
 Odamız, MERSİS sisteminin mükelleflerimizin başvuru yapacakları bölüm ile ilgili olarak iş
ve işlemlerini kolaylaştırıcı mahiyette videolar hazırlamış ve internet sitemizde
üyelerimizin istifadesine sunmuştur.
 Odamız web sitesinde ihracatçı firmalarının bilgilerini, ihracat yaptıkları ürünleri ve firma
açıklamaları girebildikleri bir bölüm açılmıştır. Burada listelenen firmaların bilgileri farklı
dillere çevrilerek yurt dışında bulunan Ticaret Müşavirliklerimiz, Büyükelçiliklerimiz,
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Meslek Kuruluşlarına ulaştırılıp tanıtımı yapılmaktadır.
 Odamızda, tüm firmalara ait dosyaların MERSİS sistemi üzerinden güncellenmesinin
sağlanması amacıyla 15 kişilik bir ekip oluşturulmuştur.
 Odamıza yeni kayıt olan üyelerimizin www.kto.org.tr adresli Odamız web sitesinin ana
sayfasında yayınlanmasına olanak sağlayan “KTO’nun Yeni Üyeleri” isimli bir modül
oluşturulmuştur.
 2015 yılında yapılan terkin işlemleri nedeniyle arşivde bulunan sicil dosyalarının yerleşim
düzeninin değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla bir çalışma yapılmış ve arşiv
yerleşim düzeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.
 Odamız tarafından 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen 18 Meslek Komitesi İstişare
Toplantısında elde edilen üyelerimizin güncel iletişim bilgileri sisteme işlenmiştir.
 Talep edilmesi halinde üyelerimize verilmekte olan KTO Üye Kimlik Kartının daha hızlı ve
daha kaliteli şekilde üyelerimizin kullanımına sunulması amacıyla yeni kimlik basım sistemi
kullanılmaya başlanmıştır.
 Odamızda işlem yaptırmaya gelen mali müşavir ve muhasebecilerin faydalanmaları
amacıyla Odamız binasında Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na yer
tahsis edilmiştir. Böylece mali müşavir ve muhasebeciler evrakları ile ilgili sorun
yaşamaları durumunda işyerlerine gitmeksizin işlemlerini kendilerine tahsis edilen büroda
gerçekleştirebilmektedir.
16. ODAMIZIN HİZMETLERİNİ DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE TANITIYORUZ.
Odamızın dışa dönük faaliyetlerinin güçlendirilerek, tanınırlığının artırılması ve bu sayede
Odamızın sunduğu hizmetlerden faydalanan kişi sayısının artması amacıyla çeşitli çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar şöyle sıralanabilir:
 Yeni İpekyolu Dergisi
Baskı adedi 12.500’e çıkarılan Yeni İpek Yolu Dergisi ile birlikte Konya İli Ekonomik Göstergeler
Bülteni ilave olarak yayınlanmaktadır. Dergimizde, bölgemize ve ülkemize ilişkin güncel ekonomik
ve kültürel çalışmaların yanı sıra Odamızın gerçekleştirdiği faaliyetler yer almakta ve üyelerimiz
bilgilendirilmektedir.
 Sosyal Medya
2015 yılında Oda faaliyetlerinin duyurulması amacıyla kitle iletişim araçları etkin bir şekilde
kullanılmıştır. Daha geniş bir kitleye ulaşabilmek için tüm iletişim kanallarını kullanmaya önem
31
verilmiştir. Bu kapsamda Basın ve Halkla İlişkiler Servisimiz tarafından açılan facebook ve tweeter
hesapları ile Odamız sosyal medyada yer almıştır. Ayrıca Ekonomik Araştırmalar ve Proje
Müdürlüğümüz, internet sitemizde KTO Blog uygulamasını başlatmış ve yürütmektedir.
 Basın Toplantısı
Odamız 2015 yılı içerisinde de hizmetlerini üyelerine ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla, belirli
aralıklarda basın toplantıları düzenlemiştir.
17. YAYINLARIMIZ İLE ÜYELERİMİZE YOL GÖSTERİYORUZ.
Konya Ticaret Odası 133 yıllık köklü geçmişiyle şehrimizin bilim ve kültür hayatına hizmet etme
misyonunu eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Bu açıdan Odamız şehrimizin faydalanacağı
kaynak niteliğinde çalışmalara önem vermektedir. 2015 yılında üyelerimize ulaştırdığımız
yayınlarımız şunlardır:
 Konya Ekonomi Raporu 2014
Odamız, Konya ekonomisinin faydalanacağı kaynak niteliğinde çalışmalara önem vermektedir.
Bu çalışmalar kapsamında, ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olan
Konya’nın sosyo-ekonomik hayatına ışık tutacak “Konya Ekonomi Raporu 2014” adlı çalışma
hazırlanmıştır.
 Yeni İpekyolu Konya Özel Sayısı
Konya Ticaret Odası 2015 yılında da şehrimizin bilim ve kültür hayatına hizmet etme
misyonunu yerine getirmeye çalışmıştır. Yeni İpek Yolu Konya Kitabı XV. sayısı “Kaybolmuş ve
Kaybolmaya Yüz Tutumuş Meslekler” başlığı ile 2015 yıl sonunda yayınlanarak dağıtımı
yapılacaktır. Kitabın tasarım ve dizgi aşaması bitmiş, baskı aşamasındadır.
 Konya Ekonomisi Tanıtım Kitabı
Odamız 2015 yılında, hem üyelerine hem de yurtdışındaki iş adamlarına Konya ekonomisini
tanıtmak için “Konya” kitabını yayınlamıştır. Bu kitap Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca,
İspanyolca, Rusca ve Arapça olmak üzere yedi dilde düzenlenmiş ve kitap haline getirilmiştir.
18. PERSONELİMİZİN NİTELİKLERİNİ ARTIRMAK İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİMLER
VERİYORUZ.
 Yönetici ve Personel İlişkileri Yönetimi Eğitimi
19 Şubat 2015 tarihinde yapılan eğitime Konya Ticaret Odası’nın tüm çalışanları katılmıştır.
Eğitimin temel amacı, birimlerde etkin ve verimli çalışmak için yönetici ve personel ilişkilerinin
geliştirilmesidir.
32
 İletişimin 5 Anahtarı Eğitimi
13 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen eğitime Konya Ticaret Odası’nın tüm personeli katılmıştır.
Eğitimde kişiler arasında sağlıklı iletişimin nasıl kurulacağı, iletişimin önemi ve etkili iletişim
yöntemleri üzerinde durulmuştur.
 Tasarruf ve Maliyet Bilinci Eğitimi
17 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen eğitime Konya Ticaret Odası’nın tüm personeli katılmıştır.
Eğitimde işyerinde ve hayatımızda tasarruf etmenin önemi, maliyet bilincini kazanıp işlerimizi bu
bilinçle yapabilmenin üzerinde durulmuştur.
 Avucunuzdaki Kelebek Eğitimi
01 Mayıs 2015 tarihinde yapılan eğitime Konya Ticaret Odası’nın tüm personeli katılmıştır.
Eğitimde kendimizi tanımak, zamanımızı ve stresimizi en iyi şekilde yönetebilmek üzerine bilgiler
aktarılmıştır.
 Stressiz Zaman Yönetimi Eğitimi
02 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleşen eğitime Konya Ticaret Odasının tüm personeli katılmıştır.
Eğitimde, iş verimliliğinin en üst düzeyde olması için stresin kontrol altına alınması ve yönetilmesi
üzerinde durulmuştur.
 Kaplumbağa Terbiyecisinin Sırrı Eğitimi
12 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen bu eğitime Konya Ticaret Odası’nda yönetici pozisyonunda
çalışan toplam 21 kişi katılmıştır. Bu eğitimin amacı, yöneticilerin çalışanlar ile sağlıklı bir iletişim
kurup, en iyi şekilde iş planlaması yapıp, birim performansını arttırmaktır.
 Üye İlişkileri Yönetimi Eğitimi
08 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen eğitime Konya Ticaret Odasının tüm personeli katılmıştır.
Eğitimde, üyelerle sağlıklı ve etkili iletişim kurma teknikleri üzerinde durulmuştur.
 MOKS Verimli Çalışanlar Yaratmak Eğitimi
03 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen eğitime Konya Ticaret Odasının tüm personeli katılmıştır.
Eğitimde, çalışanlarının motivasyonunun en üst düzeyde olabilmesi için yapılması gereken
çalışmalardan ve yöntemlerden bahsedilmiştir.

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10