01 2016 13.01.2016 - Státní Zemědělský Intervenční Fond

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

2015, listopadu, mléka, 2014, cena, tis., bylo, Cena, mlékárny, roku, prosinci, litrů, roce, Zdroj:, másla, došlo, srovnání, trhu, prosinec, Kč/kg, ceny, mlékem, mléko, výrobky, jsou, více, Prodej, mlékárenskými, byla, proti

Transcript

1
1 prosinec 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz
ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM
A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY
Ročník XIV., měsíčník, 13. 1. 2016
Situace na domácím trhu
Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ
V listopadu došlo po šestnácti měsících poklesu
a měsíci stagnace k růstu ceny. Předchozí
šestnáctiměsíční nepřetržitý pokles ceny započal
v květnu 2014 po předchozím kontinuálním
sedmnáctiměsíčním růstu. Cena rostla od listopadu
2012, kdy byla 7,54 Kč/l, až do dubna 2014 - 9,81
Kč/l. To je nárůst o 30,1 %, od dubna 2014 do září
2015 cena klesla o 27,2 %, v říjnu pak setrvala na
zářijové úrovni. CZV v listopadu vzrostla, ale držela
se stále pod úrovní ceny z listopadu roku 2008 (7,55
Kč/l). Rekord nadále drží cena z ledna roku 2008
(10,10 Kč/l), která nebyla dosud překonána
a listopadová cena (2015) byla 2,79 Kč pod její
úrovní (v lednu 2008 dosáhla cena nejvyšší hodnoty
minimálně za posledních 20 let).
V listopadu 2015 se od prvovýrobců nakupovalo
kravské mléko třídy Q. za 7,31 Kč/l, což je o 0,17
Kč/kg (2,41 %) více než v září. V meziročním
srovnání cena klesla, a to o 1,77 Kč/l (19,5 %) proti
listopadu 2014. Průměrná cena zemědělských
výrobců za rok 2014 byla 9,50 Kč/l,
a to je nárůst proti ceně za rok 2013 o 1,10 Kč/l
(13,1 %).
Mlékárny podle výkazu MZe 6-12 nakupovaly
v listopadu mléko průměrně za 7,33 Kč/l (rozdíl proti
CZV je způsoben odlišnou specifikací, metodikou,
a také jinou skupinou a počtem respondentů).
Ceny placené zemědělcům podle krajů se
v listopadu pohybovaly v rozmezí od 6,40 Kč/l do
12,24 Kč/l. Nejvyšší cena byla zaplacena v kraji
Vysočina a nejnižší v Libereckém kraji. Nejnižší
průměrná cena byla placena v Moravskoslezském
kraji 7,11 Kč/l a nejvyšší průměrná cena byla
placena v Jihočeském kraji, kde dosáhla hodnoty
7,64 Kč/l.
Nákup mléka podle MZe 6-12
V listopadu mlékárny nakoupily (z ČR) 191 450
tis. litrů mléka o tučnosti 3,98 % s průměrným
obsahem bílkovin 3,47 % za průměrnou cenu 7,33
Kč/l.
Listopadový nákup mléka byl ve srovnání
s průměrným měsíčním nákupem ve třetím čtvrtletí
roku 2015 podprůměrný (průměrný měsíční nákup
ve třetím čtvrtletí činil 204 137 tis. litrů). Průměrný
měsíční nákup v roce 2014 byl 195 889,67 tis. litrů,
což je o 2 597,9 tis. litrů více, než byl průměrný
měsíční nákup v roce 2013. Ten byl 193 291,8 tis.
litrů mléka.
Při porovnání listopadového nákupu mléka
s nákupem v říjnu došlo ke snížení nákupu
o 6 804 tis. litrů. To znamená pokles o 3,4 %. Při
meziročním srovnání došlo v listopadu 2015 ke
zvýšení nákupu o 2,3 %, tedy o 4 239 tis. litrů
mléka.
Roční trendy nákupu mléka jsou patrné z grafu
na straně č. 7.
Nákup mléka mlékárnami v zahraničí v listopadu
nebylo možné zveřejnit z důvodu ochrany důvěrnosti
údajů. Nejnižší nákup mléka ze zahraničí od března
2006 (tehdy nebyl hlášen žádný nákup mléka ze
zahraničí) byl uskutečněn v lednu 2014 (21 tis.
Vývoj cen: Obsah:
Cena zemědělských výrobců ČR
CZV mléko (listopad)…………………
Cena průmyslových výrobců ČR
CPV SOM (prosinec)…………………
CPV SPM (prosinec)…………………
CPV máslo blok (prosinec)………
Světová tržní cena – západní Evropa
FOB máslo (prosinec)………………
FOB SPM (prosinec)…………………
FOB SOM (prosinec)…………………
7,31 Kč/l
48,41 Kč/kg
68,55 Kč/kg
85,81 Kč/kg
3 138 USD/t
2 325 USD/t
1 813 USD/t
Situace na domácím trhu …………………………
SZIF – Charakteristika a průběh programů
v rámci společné organizace trhu (SOT)
s mlékem a mlékárenskými výrobky…………
Situace v zahraničí………………………………………
Vývoj cen FOB a NC, nákup mléka graf……
CPV mlékárenských výrobků;……………………
Dodávky mléka; ceny Slovensko………………
Legislativa, Aktuality…………………………………
1-3
3
4-5
4-7
8-10
11
12
2
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
litrů). Zatím nejvyšší nákup mléka v zahraničí byl
uskutečněn v dubnu 2008, kdy mlékárny nakoupily
5 166 tis. litrů mléka (tento údaj se sleduje od roku
2005). Celkem za rok 2014 nakoupily mlékárny
v zahraničí pouze 1 291 tis. litrů mléka, v roce 2013
to bylo o 5 849 tis. litrů více (7 140 tis. litrů).
Od počátku roku 2015 nakoupily mlékárny z ČR
2 230 372 tis. litrů mléka a 5 954 tis. litrů mléka
bylo nakoupeno ze zahraničí (bez údajů za září, říjen
a listopad). Za celý rok 2014 mlékárny nakoupily
2 350 676 tis. litrů mléka z ČR, tedy o 31 174 tis.
litrů více než v roce 2013, tehdy to bylo 2 319 502
tis. litrů mléka.
Sušené odtučněné mléko (SOM)
V listopadu mlékárny vyrobily (podle MZe 6-12)
1 383,5 tun SOM. Je to o 140,70 tun (11,3 %) více
než v říjnu a o 173,70 tun (14,4 %) více než
v listopadu 2014. Měsíční průměrná výroba
ve třetím čtvrtletí 2015 byla 1 929,17 t, což
znamená, že listopadová výroba byla ve srovnání
s průměrem ve třetím čtvrtletí podprůměrná. Od
počátku roku 2015 mlékárny vyrobily 21 469,10 tun
SOM. V roce 2014 vyrobily mlékárny celkem
26 141,60 tun SOM, což je o 8 085 tun více než
v roce 2013.
V listopadu měly mlékárny na skladech 3 064,30
tun SOM. Ve srovnání s říjnem se snížila zásoba
o 628,00 tun. Při meziročním srovnání zásob došlo
letos v listopadu ke snížení stavu zásob o 434,00
tun.
Prodej a cena
Cena průmyslových výrobců byla v listopadu
podle šetření SZIF - TISČR 48,16 Kč/kg. V prosinci
2015 se cena mírně zvýšila, a to o 0,25 Kč/kg
(0,5 %) na 48,41 Kč/kg. Meziročně se cena
v prosinci snížila o 6,79 Kč/kg (12,3 %).
Prodej SOM byl podle šetření SZIF - TISČR
v listopadu 1 640,23 tun. V prosinci 2015 prodej
klesl a činil 1 061,94 tun, což je o 578,29 tun méně
než v listopadu. Meziročně byl v prosinci 2015
prodej o 84,23 tun nižší než ve stejném měsíci roku
2014.
Od počátku roku 2015, prodaly mlékárny
20 286,89 tun SOM a za celý rok 2014 to bylo cca
18 861,61 tun SOM. Prodej za rok 2015 tedy ve
srovnání s rokem 2014 vzrostl o 1 425,28 tun
(7,6 %).
Máslo
Výroba másla se v listopadu zvýšila, a to na
3 411,10 tun. Při srovnání s říjnem je to nárůst
o 62,00 tun (1,9 %) a při srovnání s listopadem
2014 se zvýšila letošní výroba o 98,4 tun (3 %).
Průměrná měsíční výroba ve třetím čtvrtletí 2015
činila 3 052,93 tun, z čehož vyplývá, že listopadová
výroba byla ve srovnání s tímto čtvrtletím
nadprůměrná. Od počátku roku bylo vyrobeno
35 434,20 tun másla. V roce 2014 vyrobily mlékárny
celkem 39 495,50 tun másla, což je o 1 464,50 tun
(3,9 %) více než v roce 2013.
Zásoba másla se v listopadu snížila. Na skladech
měly mlékárny zásobu 2 915,60 tun másla, a to je
o 254,60 tun méně než v říjnu a o 1 526,00 tun více
než v listopadu 2014.
Prodej a cena
Prodej másla ve spotřebitelském 250 g balení
byl podle šetření SZIF - TISČR v listopadu 1 177,80
tun. V prosinci bylo prodáno 1 512,88 tun másla,
a to je o 335,08 tun více než v listopadu. Při
meziročním srovnání došlo v prosinci 2015 k nárůstu
prodejů proti prosinci 2014 o 369,02 tun (32,3 %).
Od počátku roku 2015 bylo prodáno 15 684,54 tun
másla. Za celý rok 2015 bylo prodáno 15 684,54 tun
másla ve spotřebitelském balení, což je o 1 145,30
tun (7,9 %) více než v roce 2014.
Průměrná cena, za kterou mlékárny v listopadu
prodávaly kilogram másla ve spotřebitelském 250 g
balení, byla 108,42 Kč/kg. V prosinci 2015 cena této
komodity klesla o 4,6 % na 103,48 Kč/kg, a to je ve
srovnání s listopadovou cenou pokles o 4,94 Kč/kg
a při srovnání s prosincem 2014 se letos cena snížila
o 2,42 Kč/kg, tedy o 2,3 %. V listopadu 2007
dosáhla cena másla zatím historicky nejvyšší
hodnoty 119,80 Kč/kg.
Sýry
V listopadu klesla výroba sýrů. Ve srovnání
s říjnem došlo ke snížení výroby o 603,20 tun
(7,8 %) a proti listopadu 2014 se výroba sýrů
zvýšila o 230,40 tun (3,3 %). V listopadu bylo
vyrobeno 7 142,0 tun přírodních sýrů, což je méně
než měsíční průměr ve třetím čtvrtletí roku 2015,
který činil 7 794,60 t/měsíc. Od počátku roku 2015
bylo vyrobeno 82 891,60 tun přírodních sýrů.
Celkem bylo v roce 2014 vyrobeno 86 566,90 tun
přírodních sýrů, což je o 1 659,10 tun (1,9 %) méně
než v roce 2013.
Zásoba sýrů přírodních se u mlékáren snížila
v listopadu ve srovnání s říjnem o 217,80 tun
(5 %) na 4 110,8 tun. Meziročně se zásoba
v listopadu 2015 snížila o 414,20 t.
Prodej a cena
Podle šetření SZIF - TISČR prodávaly v listopadu
mlékárny kilogram eidamské cihly s obsahem tuku
v sušině cca 30 % za 71,95 Kč. V prosinci 2015
tento sýr prodávaly za 73,66 Kč/kg, tedy o 1,71
Kč/kg dráž než v listopadu (2,4 %) a o 12,29 Kč/kg
levněji než v prosinci 2014. Prodej 30 % eidamu se
v prosinci proti listopadu zvýšil na 893,50 tun, což je
proti listopadovým 814,05 tunám nárůst o 79,45
SITUACE NA TRHU V ČR
3
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
tun. Meziročně došlo v prosinci 2015 ke zvýšení
prodeje o 332,92 tun.
Kilogram eidamské cihly s obsahem tuku
v sušině 45 % prodávaly mlékárny podle šetření
SZIF - TISČR v listopadu za 85,68 Kč. V prosinci
došlo ke zvýšení ceny o 2,49 Kč/kg na 88,17 Kč/kg.
Meziročně se cena v prosinci 2015 snížila proti
stejnému měsíci v roce 2014 o 7,56 Kč/kg. Prodej
eidamu s obsahem tuku 45 % v prosinci klesl proti
listopadovým 121,86 t o 8,38 tun na 113,48 tun.
Státní zemědělský intervenční
fond
Informace z monitoringu tržní produkce
mléka za říjen 2015
Situace v ČR
V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR
bylo za období od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015
dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno
přímo spotřebitelům následující množství syrového
kravského mléka (dále jen „mléko“):
Dodávky: 233 183,7 tun
Přímý prodej: 1 221,0 tun
Celkové množství dodaného mléka
registrovanými prvními kupujícími a prodaného
přímo spotřebitelům za období 1.1.2015 –
30.11.2015:
Dodávky: 2 712 499,8 tun
Přímý prodej: 12 600 tun
K 30. 11. 2015 bylo v systému evidováno
69 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho
27 odbytových organizací a 42 zpracovatelů mléka.
Dále 1 732 producentů dodávajících prvnímu
kupujícímu a 363 producentů přímého prodeje.
V současné době působí na území ČR jedna
uznaná organizace producentů mléka.
Situace v EU a ve světě
Produkce v EU:
V období leden – září 2015, narostla produkce
v Irsku (9,9 %), LU (6,7 %), HU (5,4 %), BE
(5,4 %), NL (4,6 %). V ČR narostla produkce
o 3,8 %. K největšímu poklesu došlo v Rumunsku,
Estonsku a Chorvatsku.
V období duben – září 2015 došlo meziročně k
největšímu nárůstu produkce v Irsku (12,7 %), BE
(9,7 %), LU (9,3 %), NL (8 %). V ČR došlo v tomto
období k nárůstu produkce o 3,8 %.
V srpnu 2015 v porovnání se srpnem 2014
došlo k celkovému nárůstu produkce syrového
mléka v EU o 2,8 %.
Cena mléka v EU:
Průměrná cena syrového mléka v EU v říjnu
vzrostla oproti září o 1,9 % a dosahuje úrovně
30,5 Euro/100 kg. Největší pokles je meziročně
zaznamenáván v baltských státech (až 35 %).
Nejméně klesly meziročně ceny v CY, MT, EL, UK (do
4 %). Dle odhadů ČS dosáhla v listopadu 2015 cena
úrovně 30,6 % a pokračuje tedy vzestupný trend.
Ceny mléčných produktů jsou dlouhodobě pod
hladinou cen loňského roku.
Světová produkce mléka:
Hlavní vliv na světovou produkci má klimatický
jev el nino, který způsobil sucho na Novém Zélandu
a opačný efekt přinesl v USA, silné deště zasáhli
hlavně Kalifornii.
• V USA došlo v období leden – říjen meziročně
k nárůstu produkce o 1,3 %.
• V Austrálii v období červenec – říjen došlo
k nárůstu meziročně o 2 %.
• Na Novém Zélandu v období červen – říjen
meziročně poklesla produkce o 3,4 %.
• K 15. listopadu 2015 jsou u SOM nejvíce
konkurenceschopné USA, u SPM Oceánie.
V másle je nejvíce konkurenceschopná Oceánie.
Podpora spotřeby školního mléka
Počátkem prosince 2015 vyplatil SZIF poslední
schválené mlékárně podporu (z finančních
prostředků EU) ve výši 830,1 tis. Kč a národní
podporu (z finančních prostředků ČR) ve výši
5 797,3 tis. Kč za třetí období školního roku
2014/2015 (duben - červen 2015). Fond zahájil
kontrolu na místě jednoho schváleného subjektu,
která je zaměřena na dodržování podmínek
schválení pro dodávání podporovaných mléčných
výrobků do škol a dodržení podmínek pro vyplacení
podpory a národní podpory za tři období školního
roku 2014/2015.
Výroba školního mléka
V listopadu mlékárny vyrobily 223,9 tis. litrů
školního mléka, což je o 6,1 tis. litrů (2,6 %) méně
než v říjnu a o 16,4 tis. litrů (7,9 %) více než
v listopadu 2014. Od počátku roku do konce
listopadu bylo vyrobeno 1 897,9 tis. litrů školního
mléka. Za kalendářní rok 2014 bylo vyrobeno
1 952,4 tis. litrů školního mléka, a to je o 177,5 tis.
litrů méně než v roce 2013. (Údaje o výrobě
školního mléka za červen, červenec, srpen 2013;
červen, červenec 2014 a červenec 2015 nejsou
započteny z důvodu ochrany dat. Lze však
předpokládat, že hodnoty za tyto prázdninové
měsíce jsou nepodstatné.).
SOT – MONITORING TPM; PODPORA SPOTŘEBY MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ
4
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
Propagace zemědělských produktů
Mléko a mléčné výrobky, VELKÉ PLUS pro vás
V návaznosti na ukončení 3. čtvrtletí 2. fáze
realizace programu se uskutečnila dne 3. 12. 2015
v budově SZIF technická kontrolní schůzka, kde
žadatel (Agrární komora ČR) prezentoval čtvrtletní
vyhodnocení realizace programu. Čerpání rozpočtu
ve 3. čtvrtletí bylo nejvyšší v rámci 2. fáze realizace
programu, kde maximální položkou čerpání byly
náklady na mléčný gastrofestival MilkParade ČR.
Program „Kvalitní evropské mléčné výrobky“
V prosinci 2015 zaslal žadatel (Českomoravský
svaz mlékárenský) plán akcí a rozpočtu na
3. čtvrtletí 3. fáze realizace programu. Celková
alokovaná částka na opatření činí 13, 6 mil. Kč.
Naplánovány jsou následující propagační aktivity:
účast na veletrhu PRODEXPO (8. - 12. 2. 2016)
v Moskvě, ochutnávky v nákupních centrech
a supermarketech v Kyjevě, venkovní reklama,
distribuce schválených brožur v 15 vybraných
novinových stáncích v Moskvě a návštěva výrobních
závodů v ČR, ve kterých se vyrábějí promované
produkty.
Situace v zahraničí
Západní Evropa
Světová exportní cena v paritě vyplaceně na
palubu lodi (FOB) v západní Evropě v prosinci 2015
u másla nepatrně vzrostla a u ostatních sledovaných
komodit klesla.
U másla cena v prosinci vzrostla na 3 138
USD/t, tedy o pouhý 1 USD/t. U SOM cena klesla na
hodnotu 1 813 USD/t, tedy o 75 USD/t. Cena SPM
se snížila o 144 USD/t na 2 325 USD/t. U sušené
syrovátky cena spadla o 25 USD/t na 638 USD/t.
Oceánie
Exportní cena v paritě FOB za prosinec 2015 se
u másla zvýšila, u sýru čedar stagnovala
a u sušených mlék se snížila.
U másla došlo k růstu ceny na 3 025 USD/t,
proti listopadu je to vzestup o 150 USD/t. U SOM se
cena snížila na 1 888 USD/t, tedy o 100 USD/t.
Cena SPM spadla o 138 USD/t na 2 250 USD/t. Cena
sýru čedar zůstala na úrovni 3 150 USD/t.
Zdroj: USDA
Slovensko: Cena syrového mléka
v listopadu vzrostla na 27,41 €/100 kg
V listopadu se průměrná cena syrového
kravského mléka meziměsíčně zvýšila o 1,2 % na
27,41 €/100 kg. Meziročně došlo k jejímu poklesu
o 14,5 %.
Zpracovatelé v listopadu nakoupili celkem
65 719 t mléka, což bylo o 4,5 % méně než v říjnu.
Při srovnání s listopadem 2014 byl nákup v listopadu
2015 o 0,4 % vyšší. Syrového kravského mléka
třídy Q. bylo nakoupeno 49 666 tun, což je proti
říjnu o 8,6 % více. Mléka v jakostní třídě I.
nakoupily mlékárny 15 414 tun, tedy o 28,5 %
méně než v říjnu.
Nákup mléka v listopadu byl zastoupen 75,6 %
mlékem v kvalitě Q., 23,5 % bylo nakoupeno
v kvalitě I. a nestandardní mléko tvořilo 1 % podíl.
Zdroj: Agrárne trhové informácie Slovenska
Pozn.: Ceny v Kč jsou přepočteny průměrným měsíčním kurzem ČNB k danému měsíci Zdroj: Dairy Markets; USDA a ČNB
40655
42555
44455
46355
48255
50155
52055
53955
55855
57755
59655
61555
63455
65355
67255
69155
71055
72955
74855
76755
78655
80555
82455
84355
86255
88155
90055
91955
93855
95755
1618
1733
1848
1963
2078
2193
2308
2423
2538
2653
2768
2883
2998
3113
3228
3343
3458
3573
3688
3803
3918
4033
4148
4263
4378
4493
4608
4723
K
č/t
U
S
D
/
t měsíc
Vývoj ceny FOB u SOM v letech 2013 - 2015
USD/t
Kč/t
PROPAGACE; SITUACE V ZAHRANIČÍ
5
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
Pozn.: Ceny v Kč jsou přepočteny průměrným měsíčním kurzem ČNB k danému měsíci Zdroj: Dairy Markets; USDA a ČNB
Pozn.: Ceny v Kč jsou přepočteny průměrným měsíčním kurzem ČNB k danému měsíci. Zdroj: Dairy Markets; USDA a ČNB
47455
49655
51855
54055
56255
58455
60655
62855
65055
67255
69455
71655
73855
76055
78255
80455
82655
84855
87055
89255
91455
93655
95855
98055
100255
102455
104655
1935
2050
2165
2280
2395
2510
2625
2740
2855
2970
3085
3200
3315
3430
3545
3660
3775
3890
4005
4120
4235
4350
4465
4580
4695
4810
4925
5040
5155
5270
K
č/t
U
S
D
/
t měsíc
Vývoj ceny FOB u SPM v letech 2013 - 2015
USD/t
Kč/t
62890
65790
68690
71590
74490
77390
80290
83190
86090
88990
91890
94790
97690
100590
103490
106390
109290
112190
2720
2825
2930
3035
3140
3245
3350
3455
3560
3665
3770
3875
3980
4085
4190
4295
4400
4505
4610
4715
4820
4925
5030
5135
5240
5345
5450
5555
5660
5765
5870
5975
K
č/t
U
S
D
/
t měsíc
Vývoj ceny FOB u másla v letech 2013 - 2015
USD/t
Kč/t
VÝVOJ CEN FOB
6
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
Tab.: č.2 Kurzy devizového trhu - měsíční průměry za rok 2014 a 2015
Zdroj: ČNB
Tab. č.1 Nákupní ceny za mléko (placené mlékárnami) – průměr nákupů celkem Kč/l
rok/měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2001 7,67 7,70 7,69 7,73 7,75 7,75 7,74 7,73 7,81 7,95 8,07 8,13
2002 8,25 8,23 8,22 8,20 8,15 8,08 8,04 8,01 8,04 8,05 8,08 8,08
2003 8,02 7,99 7,93 7,82 7,72 7,69 7,65 7,64 7,69 7,74 7,77 7,82
2004 7,90 7,89 7,96 7,94 7,99 7,99 8,03 8,03 8,11 8,24 8,31 8,34
2005 8,42 8,43 8,44 8,37 8,32 8,28 8,17 8,17 8,19 8,20 8,20 8,18
2006 8,13 8,06 8,05 7,95 7,84 7,76 7,60 7,59 7,61 7,67 7,72 7,76
2007 7,81 7,80 7,79 7,79 7,80 7,79 7,88 8,08 8,48 9,37 9,98 9,99
2008 10,04 9,98 9,69 9,19 8,74 8,44 8,07 7,89 7,73 7,46 7,13 6,83
2009 6,43 6,17 6,08 6,06 6,02 5,95 5,89 5,91 5,99 6,17 6,39 6,67
2010 6,90 7,08 7,16 7,23 7,30 7,34 7,37 7,46 7,62 7,77 7,89 8,02
2011 8,08 8,15 8,20 8,24 8,27 8,27 8,29 8,27 8,29 8,33 8,37 8,38
2012 8,35 8,30 8,14 7,83 7,53 7,30 7,19 7,21 7,30 7,48 7,68 7,80
2013 7,93 8,05 8,12 8,20 8,24 8,29 8,36 8,50 8,72 8,99 9,28 9,49
2014 9,66 9,72 9,75 9,72 9,61 9,51 9,46 9,29 9,07 8,95 8,86 8,84
2015 8,52 8,39 8,31 8,15 7,76 7,46 7,20 7,03 7,07 7,24 7,33
Zdroj:Mlék(MZe) 6-12
Roční hodnoty cen, tučnosti a nákupů mléka mlékárnami z ČR
Pozn:: * -uvedený stav je do konce listopadu. **Od roku 2014 nejsou tyto údaje sledovány Zdroj: Mlék (MZe) 6-12
Internationale Grüne Woche
Internationale Grüne Woche (IGW) je
mezinárodní potravinářský, zemědělský
a zahradnický veletrh, který se otevře ve dnech
15. – 24. ledna 2016 v Berlíně. Partnerskou zemí je
pro rok 2016 Maroko. IGW má již velmi dlouhou
tradici. Poprvé byla uspořádána v roce 1926.
Výstava je určena jak pro odborné návštěvníky, tak
pro veřejnost.
Účast na výstavě je pro vystavovatele vysoce
prestižní záležitostí. Na výstavě se setkávají nejvyšší
představitelé agrárního sektoru zemí západní,
střední i východní Evropy.
V roce 2014 se veletrhu zúčastnilo 1 731
vystavovatelů z 68 zemí a více jak 415 tisíc
návštěvníků.
Výstava je zaměřena v oblasti potravinářství na
prezentaci gastronomie, biopotravin, na čerstvé
produkty, ryby, maso, mléčné výrobky, výběr vín,
piva a alkoholické nápoje. Grüne Woche také
představuje nové trendy v oblasti potravinářství.
Expozice ČR pod patronací Ministerstva
zemědělství bude v hale č. 8.2.
Zdroj: MZe ČR
měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
USD14 20,196 20,094 19,818 19,874 19,999 20,196 20,280 20,889 21,393 21,769 22,182 22,400
USD15 24,013 24,324 25,269 25,446 24,583 24,356 24,639 24,277 24,128 24,113 25,182 24,856
EUR14 27,484 27,443 27,394 27,450 27,440 27,451 27,457 27,816 27,598 27,580 27,666 27,634
EUR15 27,895 27,608 27,379 27,443 27,396 27,306 27,091 27,041 27,082 27,103 27,040 27,026
KURZY ČNB; VÝVOJ NÁKUPNÍCH CEN
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Prům. cena Kč/l 8,45 6,14 7,42 8,26 7,67 8,50 9,37 7,68
Prům. tučnost v % 3,86 3,85 3,68 3,88 3,85 3,88 3,87 3,82
Nákup mléka tis. l 2 368 602 2 291 670 2 251 437 2 303 899 2 381 826 2 319 502 2 350 676 2 230 372
Třída I. a vyšší 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014** 2015**
Prům. cena Kč/l 8,45 6,15 7,45 8,29 7,70 8,53 - Nákup mléka tis. l 2 336 910 2 258 363 2 199 671 2 237 883 2 319 312 2 260 616 - 7
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
Zdroj:Mlék(MZe) 6-12
Pozn.: V grafu jsou uvedeny nákupy mléka tuzemskými mlékárnami, v grafu není zohledněn vývoz mléka z ČR a hodnoty tudíž není možné zaměňovat
s produkcí mléka v ČR. Údaje v grafu proto není možné použít k vyhodnocení plnění mléčné kvóty, této problematice je věnována samostatná kapitola v textu.
Zdroj: Mlék (MZe)6-12
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
K
č
/l Vývoj nákupních cen placených mlékárnami za mléko kravské
rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010
rok 2011 rok 2012 rok 2014 rok 2015
170 000
175 000
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
205 000
210 000
215 000
ti s. li tr ů
Nákup mléka po měsících
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
NÁKUPNÍ CENY A NÁKUPY MLÉKA
8
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
Pozn.: Stavy dojných krav jsou ke konci uvedeného roku, v roce 2015 jsou stavy ke konci 1. pololetí Zdroj: ČSÚ
Tab.: č.3 Ceny mlékárenských výrobků při prodeji z mlékárny v roce 2015
Kurz ECB (EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA) za prosinec – 27,027 Kč/€
Název výrobku
Cena v Kč/kg,
průměr za prosinec
Změna
k listopadu v %
Sušená syrovátka
bez přidaného cukru, baleno v pytlích po 25 kg
19,54 -1,1
Sušené odtučněné mléko
tuk do 1 %, baleno v pytlích po 25 kg
48,41 0,5
Sušené plnotučné mléko
tuk 26%, baleno v pytlích po 25 kg
68,55 7,3
Máslo ve spotřebitelském balení 250 g
tuk minimálně 82 %, voda max. 16 %
103,48 -4,6
Máslo v blocích 25 kg
tuk minimálně 82 %, voda max. 16 %
85,81 0,5
Máslo v blocích 25 kg + dopravní náklady
včetně dopravních nákladů 2,5 €/100 kg
86,49 0,5
Sýr ementálského typu – Primátor
tuk minimálně 45 %
124,72 2,5
Eidam 45
tuk minimálně 45 %
88,17 2,9
Eidam 30
tuk minimálně 30 %
73,66 2,4
Ceny zjišťuje SZIF na základě nařízení Komise 562/2005, zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 225/2004 Sb.
Zdroj: TISČR
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4
0
7
3
7
1
3
9
9
6
6
8
3
8
3
8
1
9
3
7
5
3
7
8
3
7
4
0
7
2
3
6
7
0
7
0
3
7
5
3
2
5
3
7
2
3
9
1
3
6
8
5
5
2
2
8
8
3
6
3
2
8
2
3
3
6
2
6
6
0
7
0
2
6
6
0
7
2
2
6
5
8
1
9
2
6
0
6
9
7
2
6
7
8
6
9
2
6
6
5
8
5
2
6
6
4
4
9
Vývoj stavů dojných krav v ČR
dojné krávy (zapuštěné i nezapuštěné) z toho zapuštěné
VÝVOJ STAVŮ KRAV; CENY MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ - CPV
9
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
Pozn. Cena másla je včetně dopravních nákladů 2,5 €/100 kg. Zdroj: TISČR
140,00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

/
1
0
0
k g týden
Vývoj cen SOM v ČR (pytle 25 kg) vůči intervenční ceně
SOM 15 SOM 14 Intervenční cena od září 08
185
205
225
245
265
285
305
325
345
365
385
405
425
445
465
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

/
1
0
0
k g týden
Vývoj CPV másla v ČR (blok 25 kg) vůči intervenční ceně
Cena másla 15 Cena másla 14 Ref. cena od 27.týdne08 Int. cena od 27. týdne 08
VÝVOJ CEN VÝROBCŮ - CPV
10
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
Zdroj: TISČR
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,50
25,00
25,50
26,00
26,50
27,00
27,50
28,00
28,50
29,00
29,50
385
470
555
640
725
810
895
980
1065
1150
1235
1320
1405
1490
1575
1660
1745
1830
1915
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
P
ro d e j v t K
č/
k g Vývoj prodejů a cen u sušené syrovátky po měsících 2014 - 2015
Prodej 2014 v t Prodej 2015 v t Cena Kč/kg 2014 Cena Kč/kg 2015
65,00
67,50
70,00
72,50
75,00
77,50
80,00
82,50
85,00
87,50
90,00
92,50
95,00
97,50
100,00
102,50
105,00
107,50
110,00
112,50
115,00
117,50
650
705
760
815
870
925
980
1035
1090
1145
1200
1255
1310
1365
1420
1475
1530
1585
1640
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
P
ro d e j v t K
č/
k g Vývoj prodejů a cen u másla ve spotřebitelském balení po měsících
2014 - 2015
Prodej 2014 v t Prodej 2015 v t Cena Kč/kg 2014 Cena Kč/kg 2015
PRODEJ A CENY Z MLÉKÁREN
11
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
Zdroj: SZIF
Odbytové ceny mlékárenských výrobků na Slovensku v 53. týdnu 2015
Výrobek
Cena
€/100 kg
Prodané
množství v t
Změna ceny
k 52. týdnu
2015 v %
Změna ceny
k 53. týdnu
2014 v %
Polotučné mléko trvanlivé, tuk 1,5% 35,34 1 310,08 -0,3 -9,7
Jogurt smet. ovocný, 150 g, tuk min. 10% - - - Jogurt smet. ovocný, 150 g, tuk 7,5-10% 153,56 86,32 -6,3 -11,8
Smetana zakysaná 150 – 250g, tuk 12-14% 140,55 68,14 -0,9 -0,7
Máslo čerstvé spotř. balení 100 – 250 g 424,03 66,91 4,7 -9,2
Máslo čerstvé spotř. balení 200 – 250 g 413,99 31,78 2,6 -6,7
Máslo bloky 16% vody 380,46 2,23 0,1 -10,6
Tvaroh měkký, 250 g 277,20 19,65 2,2 0,9
Tvaroh tučný, 250g, tuk 38% a více 255,75 10,40 -1,4 -7,9
Eidamská cihla 45% tuku v sušině 401,70 11,79 2,2 -11,6
Parenica neuzená 515,48 7,70 11,0 -10,1
Parenica uzená 524,60 10,63 3,8 -3,1
Oštěpek uzený 40 – 50 % tuku v sušině 531,59 2,58 1,4 -7,5
Polooštěpek uzený 477,37 4,91 4,8 -8,9
Bryndza zimní, sýr v balení 125 – 250 g 495,60 24,73 3,7 5,7
Bryndza zimní, sýr volně ložená 493,16 9,44 4,6 0,3
Sušené plnotučné mléko (pytle 25 kg) - - - Sušené odtučněné mléko (pytle 25 kg) - - - Poznámka : Uváděné ceny jsou bez DPH; - Údaje nejsou k dispozici. Zdroj : PPA ATIS
190000
195000
200000
205000
210000
215000
220000
225000
230000
235000
240000
245000
250000
255000
260000
265000
200000
350000
500000
650000
800000
950000
1100000
1250000
1400000
1550000
1700000
1850000
2000000
2150000
2300000
2450000
2600000
2750000
2900000
3050000
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
tu n y m ě
čn
ě
tu n y n á
rů st o v ě
měsíc
Dodávky mléka prvním kupujícím v průběhu roku 2015
Dodávky nárůstově 2015
Dodávky měsíčně 2015
DODÁVKY MLÉKA; CENY NA SLOVENSKU
12
1 prosinec 2015
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 13.1.2016
Aktuálně vydané předpisy pro
mléko a mlékárenské výrobky
Aktuálně vydané předpisy EU, týkající
se mléka a mlékárenských výrobků
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2405
ze dne 18. prosince 2015 o otevření a správě celních
kvót EU pro zemědělské produkty pocházející
z Ukrajiny.
Usnesení Evropského parlamentu
č. (2012/2077(INI)) ze dne 20. listopadu 2012
o propagačních a informačních opatřeních na
podporu zemědělských produktů: strategie
propagace chutí Evropy.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2328
ze dne 11. prosince 2015, kterým se stanoví
koeficient přidělení použitelný na množství, na něž
se vztahují žádosti o dovozní licence podané od
20. listopadu 2015 do 30. listopadu 2015, a které
určuje množství, jež je třeba přičíst k množství
stanovenému pro podobdobí od 1. července 2016 do
31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro odvětví
mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením
(ES) č. 2535/2001.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2235
ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví
přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro
některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské
republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES)
č. 1187/2009.
Zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Aktuálně vydané předpisy ČR, týkající
se mléka a mlékárenských výrobků
Nařízení vlády č. 366/2015 o stanovení
některých podmínek provádění dočasné mimořádné
podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby.
Zdroj: Sbírka zákonů ČR
Danone zavře dva provozy v Rusku,
nevyplatí se jejich obnova
Výrobní linky v západosibiřském Tomsku
a povolžském Čeboksary rychle chátrají. To je spolu
s nízkou produktivitou a slabými tržbami důvodem,
proč v nich francouzská nadnárodní společnost
Danone končí. Vzhledem ke špatné ekonomické
situaci v Rusku se firmě podle vlastního vyjádření
obnova provozů nevyplatí.
Kvůli uzavření dvou provozů podle agentury
TASS přijdou o práci tři stovky zaměstnanců.
Už loni potravinářská firma zavřela továrny ve
městech Smolensk, Togliatti a Novosibirsk. Danone
je největším ruským producentem mléčných
výrobků.
Francouzská společnost tvrdí, že se nevzdává
svého plánu nalít do roku 2017 do obnovy svých
provozů v Rusku 7 700 milionů dolarů.
Nejrozlehlejší stát světa je pro Danone podle
tržeb druhým největším trhem. Provozuje v něm
dvacet továren a zaměstnává jedenáct tisíc lidí.
Zdroj: E15 on line
LEGISLATIVA; AKTUALITY
Vydavatel
TIS ČR, SZIF
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
www.szif.cz
Odpovědný pracovník
Ing. Tomáš Materna
vedoucí oddělení agrární informatiky
tel.: 222 871 577
fax: 222 871 591
e-mail: materna@szif.cz
Komoditní manager
Bc. Petr Šup
tel.: 222 871 544
fax: 222 871 591
e-mail: sup@szif.cz
Rozmnožování anebo rozšiřování tohoto zpravodaje nebo jeho části jakýmkoliv způsobem je zakázáno, s výjimkou případů
povolených autorským zákonem nebo předchozího písemného souhlasu TISČR SZIF. Údaje obsažené v tomto zpravodaji jsou pouze
informativního charakteru a nemají závaznou povahu. Jejich citace je možná pouze s uvedením zdroje TIS ČR SZIF.

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10