Zpráva Z 11. Konference OPTIMA Bělehrad, 5.-11.9.2004 Ve Dnech ...

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

konference, jsme, jednání, zemí, Bělehradu, rostlin,, Zúčastnili, botanického, herbář, rovněž, Mediteránu,, poster, Kubešová, Sutorý, rámci, presentoval, různých, presentací, sekcí, např., Botanika, Srbsku, Krajina, Černé, posterových, Evropskomediterranní, databáze, ostrovy., Edafické, ekologie

Transcript

Zpráva z 11. konference OPTIMA
Bělehrad, 5.-11.9.2004
Ve dnech 5. – 11. září se dr. K. Sutorý, dr. V. Antonín a Mgr. S. Kubešová zúčastnili 11.
konference OPTIMA, (Organizace na podporu botanického taxonomického výzkumu ve
Středomoří). Konala se v Bělehradu (Srbsko a Černá hora) a zúčastnilo se jí více než 200 botaniků
z 24 zemí Evropy, Afriky a Asie.
Zúčastnili jsme se jednání různých sekcí např. Botanika v Srbsku a Černé Hoře, Evropskomediterranní databáze rostlin, Botanické „sítě“ v Mediteránu, Krajina a ekologie Mediteránu,
Edafické ostrovy. V rámci posterových presentací presentoval K. Sutorý poster na téma „Genus
Cynoglossum on the Iberian peninsula“ a S. Kubešová poster „A contribution to the moss flora of
the Apuseni Mountains (Romania)”. V rámci konference byla rovněž organizována jednodenní
terénní exkurze; nálezy vyšších rostlin, hub a mechorostů z této exkurze budou po zpracování
uloženy v herbáři botanického odd. MZM. Zúčastnili jsme se i otevření výstavy fotografií „Flora
Magnifica“. Byly také navázány nové kontakty s kolegy ze zemí bývalé Jugoslávie.
Mimo účast na jednání konference jsme navštívili rovněž herbář Přírodovědného muzea
v Bělehradu a universitní herbář uložený v botanické zahradě, kde byly revidovány položky rodů,
který monograficky zpracováváme.
Dr. Karel Sutorý

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10