SC PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

UNRMI, fost, Membru, MCC,, care, PRAHOVA, Atestat, LMI:, JUDEŢUL, PLOIEŞTI,, pentru, restaurare, Ing., Specialist, Arh., lucrările, prin, MUZEUL, PROCONSTRUCT, Expert,, Expert, unui, Loghin,, Hoinărescu,, Vicepreşedinte, PLOIEŞTI, dintre, stâlpilor, PALATUL, MĂNĂSTIREA

Transcript

SC PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI
RESTAURĂRI ŞI REFACERI DE MONUMENTE ISTORICE
ŞI DE ARHITECTURĂ
PALATUL CULTURII (PALATUL DE JUSTIŢIE) PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16247
Restauratori:
Proiectare:
CONSPROIECT SA PLOIEŞTI
RESTITUTIO SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Arh. Călin Hoinărescu, Vicepreşedinte UNRMI
Constructor:
PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Ing. Ioan Loghin, Atestat MCC, Specialist
Ing. Ionuţ Mihalcea
Ing. Adrian Loghin
RESTAURARE, CONSOLIDARE
Lucrările de reabilitare a Sălii "Paşilor pierduti" din cadrul Palatului Culturii din Ploiesti au fost finalizate în
2011. Cu prilejul inaugurării, Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice a organizat expoziţia
‘Noi zidim istoria arhitecturii’. Rod al colaborării fructuoase dintre ingineri, arhitecţi, pictori şi sculptori
restauratori, chimişti, fizicieni, arheologi şi istorici de artă, lucrările reprezentate în expoziţie se constituie de
fapt ca un capitol important dintr-o viitoare istorie de arhitectură a României şi o pagină importantă la istoria
arhitecturii universale.
PALATUL CULTURII (PALATUL DE JUSTIŢIE) PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16247
PALATUL CULTURII (PALATUL DE JUSTIŢIE) PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16247
CONACUL “PANĂ FILIPESCU” FILIPEŞTII DE TÂRG, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-a-A-16489
Proiectant:
DOCT SRL TARGOVIŞTE, Birou de Arhitectură
Arh. Doina Petrescu, Atestat MCC, Specialist
Constructori:
PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Sing.Ioan Loghin, Atestat MCC, Specialist
Ing.Teodosiu Ionuţ, Diriginte Şantier
Ing.Adrian Loghin
CONTI SA PLOIEŞTI
RESTAURARE
Clădirea conacului a fost restaurată și amenajată pentru a răspunde următoarelor funcțiuni: la subsol,
pivnițele boltite au fost amenajate pentru a găzdui o expoziție cu piese de lapidariu; la parter, sălile principale
au fost restaurate și amenajate pentru expoziția de bază, cu tematică legată de istoria Cantacuzinilor, iar
încăperile de pe latura de est au fost amenajate ca birouri pentru muzeografi; podul înalt al clădirii a fost
amenajat ca mansardă, cu destinația de sală multifuncțională, legătura cu parterul fiind realizată printr-o scară
nou construită. O serie de adaptări ale proiectului la o nouă situație a fost generată de descoperirile
arheologice survenite în timpul realizării săpăturii pentru sub-fundare și hidroizolații. Ruinele descoperite, de
mare interes pentru explicitarea istoriei locului, au fost cercetate și puse în valoare prin măsuri care au
necesitat o serie de lucrări suplimentare. În acelaşi timp, prin reabilitarea Conacului Pana Filipescu se are în
vedere posibilitatea practicării turismului itinerant cu valenţe cultural – istorice pe „Drumul Voievozilor”, care
pune în valoare traseele străbătute de oştile voievozilor Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu,
Marei Basarab şi Antonie Vodă. Traseul transversal al acestui drum porneşte de la Mânăstirea Dealu, judeţul
Dâmboviţa, se intersectează cu Drumul Vinului la Filipeştii de Pădure şi continuă spre sud prin localităţile
Ariceştii Rahtivani, Târgşorul Vechi, Brazi, Puchenii Mari, Balta Doamnei şi Gherghiţa”, se arată într-un
comunicat de presă al Consiliului Județean Prahova. Proiectul a fost finanţat cu fonduri europene
nerambursabile Regio 2007 – 2013 la nivelul judeţului Prahova.
Lucrările de restaurare şi punere în valoare a conacului au constat în:
- Stabilirea detaliilor privind lucrările de restaurare şi punere în valoare a zidurilor descoperite de arheologi, în
colaborare cu proiectantul lucrării şi reprezentanţii Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova;
- Placarea sălilor de la parter cu piatră, placarea suprafeţei subsolului cu acelaşi tip de piatră (acesta va avea
funcţiunea de lapidarium);
- Lucrări de refacere a ancadramentelor exterioare ale ferestrelor;
- Lucrările de construcţie la grupul sanitar exterior – placarea cu gresie şi faianţă a interiorului acestora,
montarea centralei şi a instalaţiilor aferente;
- Lucrările referitoare la amenajarea peisagistică:
- au fost plantaţi pomii fructiferi şi cei ornamentali de mari dimensiuni;
- pavarea aleilor principale cu piatră de râu;
- plantarea restului de arbuşti prevăzuţi în proiect.
- Achiziţionare de echipamente şi utilaje necesare funcţionării instalaţiilor prevăzute prin proiect (staţie de
epurare ape uzate menajere, pompă autoportantă ape uzate menajere, centrală termică murală pentru
obiectiv conac);
- Refacere a mansardei (parchet, amenajarea scării ce duce la mansardă).
CONACUL “PANĂ FILIPESCU” FILIPEŞTII DE TÂRG, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-a-A-16489
CONACUL “PANĂ FILIPESCU” FILIPEŞTII DE TÂRG, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-a-A-16489
( înainte de restaurare )
CONACUL “PANĂ FILIPESCU” FILIPEŞTII DE TÂRG, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-a-A-16489
MĂNĂSTIREA TURNU, BISERICA “SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL”,
TĂRGŞORU VECHI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-B-16773
Proiectant:
RESTITUTIO SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Arh.Călin Hoinărescu, Vicepreşedinte UNRMI
Structură:
Ing.Sandor Zoltan, Atestat MCC, Expert, Membru UNRMI
Constructori:
PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Ing.Ioan Loghin, Atestat MCC, Specialist
Ing.Ionuţ Mihalcea
Ing.Adrian Loghin
Restaurare pictura :
Pictor restaurator Romeo Andronic, Atestat MCC, Specialist
Analize chimice:
Dr.chimist BANU MAGDALENA, Atestat MCC, Expert, Membru UNRMI
Consultanţă de specialitate:
DOUPART CONSULTING SRL, Membru UNRMI
Ing.Ionuţ Stoica
Av.Alina Stoica
RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI MONAHAL
Restaurare şi punere in valoare a ansamblului monahal al Mănăstirii Turnu: chilii, casă egumenească, ziduri de
incintă, ruinele Bisericii Albe, ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul, ruinele termelor romane, alei pietonale,
accese carosabile, amenajări exterioare - plantații, sat Târgșoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi, judeţul
Prahova.
Deși aflată în stare avansată de ruină, biserica a menținut toate reperele necesare recuperării configurației de
la mijlocul secolului al XVII-lea care a permis elaborarea unei documentații vizând readucerea edificiului la
forma lui originară. Restaurarea bisericii a reprezentat readucerea în rândul patrimoniului cultural național a
unui obiectiv de mare importanță, a constituind premiza reactivării uneia dintre cele mai vechi mănăstiri din
Prahova și Țara Românească - Mănăstirea Turnu.
Ulterior au fost restaurate, folosind fondurile europene: chiliile, casa egumenească, zidul de incintă, turnul de
acces; Biserica Albă, în care a fost amenajată o expoziție privind evoluția teritoriului și a proprietăților
mănăstirești și Termele Romane, acoperite de o copertină din lemn stratificat.
(Detalii despre lucrarile de restaurare găsiţi în Revista UNRMI nr.3/2015)
MĂNĂSTIREA TURNU, BISERICA “SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL”,
TĂRGŞORU VECHI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-B-16773
MĂNĂSTIREA TURNU, BISERICA “SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL”,
TĂRGŞORU VECHI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-B-16773
MUZEUL CEASULUI “NICOLAE SIMACHE” PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16296
Restauratori:
Proiectant:
RESTITUTIO SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Arh. Călin Hoinărescu, Atestat MCC, Expert, Vicepreşedinte UNRMI
Arh. Manuela Hoinărescu, Atestat MCC, Expert
Restaurare componente artistice:
PATRIMONIU SRL BUCUREŞTI, Membru UNRMI
Pictor Ion Chiriac, Atestat MCC, Expert
Constructor:
PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Ing. Ioan Loghin, Atestat MCC, Specialist
Ing. Ionuţ Mihalcea
Ing. Adrian Loghin
Structură:
Ing.Sandor Zoltan, Atestat MCC, Expert
Ing.Mihai Savu
Consultanţă de specialitate:
DUOPART CONSULTING SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Ing.Ionuţ Stoica, Av.Alina Stoica
RESTAURARE
Restaurarea şi consolidarea Muzeului Ceasului “Nicolae Simache” Ploieşti s-a făcut pe baza unui proiect
finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Sub-domeniul: Poli de creştere.
Pe perioada lucrărilor de restaurare şi consolidare a clădirii, expoziţia a fost mutată în sala Auditorium a
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, din Ploieşti, strada Toma Caragiu nr. 10.
(Detalii despre lucrările de restaurare în Revista UNRMI nr.5/2016)
MUZEUL CEASULUI “NICOLAE SIMACHE” PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16296
MUZEUL CEASULUI “NICOLAE SIMACHE” PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16296
MUZEUL CEASULUI “NICOLAE SIMACHE” PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16296
ANSAMBLUL MEDIEVAL MĂNĂSTIREA APOSTOLACHE, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-a-A-16311
Proiectanţi:
ROMÂNIA:
RESTITUTIO SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Arh.Călin Hoinărescu, Atestat MCC, Expert, Vicepreşedinte UNRMI
Arh. Daniel Hoinărescu
Arh. Pîrvu Claudia
Arh. George Nica
Arh. Elena Costache
Pr. Teh. Dinu Mădălina
FRANŢA:
Şef.monument istoric: Benjamin Mounton,
Şef lucrări: M.Fossard
Constructori:
PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Ing.Ioan Loghin, Atestat MCC, Specialist
Ing. Ionuţ Mihalcea
Ing. Adrian Loghin
Structură:
Ing.Sandor Zoltan, Atestat MCC, Expert, Membru UNRMI
Restaurare componente artistice :
PATRIMONIU SRL BUCUREŞTI, Membru UNRMI
Pictor Chiriac Ion, Atestat MCC, Expert
Investigaţii arheologie:
Ştefan Olteanu, Dan Lichiardopol, Nina Grigore
Analize chimice:
Dr.chimist BANU MAGDALENA, Atestat MCC, Expert, Membru UNRMI
Consultanţă de specialitate:
DOUPART CONSULTING SRL, Membru UNRMI
Ing.Ionuţ Stoica, Av.Alina Stoica
RESTAURARE
Ansamblul fostei mănăstiri Apostolache datează de la mijlocul secolului al XVII-lea, ctitori comisul Apostolache
şi soţia sa Voichiţa. Clădirea bisericii în plan trilobat, cu abside poligonale la exterior şi semicirculare la interior,
are trei turle, turla principală pe naos şi două turle pe pronaos, un pridvor cu stâlpi octogonali, caracteristic
epocii lui Matei Basarab. Incinta principală delimitată de ziduri înalte, are accesul protejat de un turn
clopotniţă impozant, şi include o casă monahală de mari dimensiuni, cu beciul acoperit cu bolţi cilindrice
monumentale.
Ansamblul a suferit distrugeri importante la mijlocul secolului al XIX-lea. Lucrările de restaurare recente au
adus edificiul la forma originară, din vremea domnitorului Matei Basarab. Șantierul de la Apostolache a
constituit o adevărată școală pentru restauratori, lucrările beneficiind de aportul specialiștilor din domeniu din
Franța, care au deplasat arhitecți și muncitori calificați, precum și utilajele necesare implementării unui nou
sistem de consolidare.
Pe acest șantier a fost utilizată pentru prima oară în România procedeul de consolidare a structurii, utilizânduse cabluri metalice plasate în lăcașuri forate, sistem care a înlocuit metoda clasică cu centuri și stâlpi din beton
armat, care genera distrugera în bună măsură a substanței originare a edificiilor. În locul grinzilor și a plăcilor
din beton armat care asigurau rigiditatea edificiului în caz de cutremur, în cazul acestui șantier s-a executat o
structură flexibilă din profile metalice fixate pe extradosul bolților, atât la casa monahală, cât și la biserică.
Rezultatele notabile obținute au condus la selecționarea ca șantier model de către comisia europeană, primind
ca premiu suport economic pentru realizarea lucrărilor de restaurare. Acest șantier a reprezentat și locul de
desfășurare al întâlnirii al participanților la studiile postuniversitare organizate de Școala de la Chaillot și
Institutul de Arhitectură Ion Mincu, având ca temă restaurarea monumentelor istorice. Cursanții au audiat
prezentări suținute de specialiști cu renume în domeniu, iar lucrătorii români și francezi au colaborat la
principalele etape de intervenție, împărtășindu-și din experiența acumulată și însușindu-și tehnologiile
performante (forarea lăcașelor pentru cabluri), precum și meșteșugurile tradiționale: zidăria medievală,
învelitorile din șindrilă, tencuielile specifice pe bază de mortar de var.
Amănunte privind lucrările de restaurare sunt prezentate în REVISTA UNRMI nr.4/2015.
ANSAMBLUL MEDIEVAL MĂNĂSTIREA APOSTOLACHE, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-a-A-16311
ANSAMBLUL MEDIEVAL MĂNĂSTIREA APOSTOLACHE, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-a-A-16311
BISERICA VECHE A MĂNĂSTIRII SINAIA, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16691.01
Proiectant:
RESTITUTIO SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Arh.Călin Hoinărescu, Expert MCC, Vicepreşedinte UNRMI
Constructori :
CORINT SRL ALBA IULIA, Membru UNRMI
Arh.Daniel Sabău, Atestat MCC, Specialist, Preşedintele UNRMI
PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Ing.Ioan Loghin, Atestat MCC, Specialist
Ing. Ionuţ Mihalcea
Structură:
Ing.Sandor Zoltan, Expert MCC, Membru UNRMI
Sculptor restaurator:
Gavril Abriham
Restaurare pictură:
CERECS ART” SRL BUCUREŞTI
Prof.univ.dr.Boldura Oliviu, Atestat MCC, Expert, Vicepreşedinte UNRMI
Pictor restaurator:
PATRIMONIU SRL BUCUREŞTI, Membru UNRMI
Pictor Chiriac Ion, Atestat MCC, Expert
Cercetare analize chimice:
Prof.dr.chimist Magdalena Banu, Membru UNRMI
(Detalii despre lucrările de restaurare în “Revista Uniunii Naţionale a Restauratorilor Monumentelor Istorice”
nr.2/2014)
RESTAURARE
Biserica veche a Mănăstirii Sinaia a fost ridicată la sfârşitul secolului al XVII-lea de spătarul Mihai Cantacuzino.
De dimensiuni modeste, biserica are o planimetrie deosebită de tipul caracteristic epocii şi zonei, cu absaide
dreptunghiulare la exterior şi semicirculare la interior, cu o turlă zveltă pe naosşi cu turn clopotniţă amplasat
defectuos din punct de vedere static, care se sprijină jumătate pe bolta pronaosuluişi jumătate pe boltirea
pridvorului, care la rândul ei descarcă pe o colonadă cu stâlpi din piatră cu secţiune circulară de mici
dimensiuni. Edificiul a suferit de-a lungul timpului deteriorări gravedatorită cutremurelor şi mai ales
bombardamentelor din timpul războiului de la începutul secolului al XIX-lea. Au fost executate lucrări ample
de consolidare a zidăriei pereţilor şi a boltirii. Au fost executate lucrări de restaurare a picturii datorate lui
Pârvu Mutu. Recent s-au încheiat şi lucrările de restaurare a pietrăriei colonadei pridvorului, a stâlpilor ce
susţin arcadele dintre pronaos şi naos, a ancadramentelor ferestrelor şi a portalului de intrare. Restaurarea
stâlpilor pridvorului şi a celor dintre pronaos şi naos a fost necesară datorită uzurii şi distrugerilor suferite de
pietrărie în special de pe urma igrasiei. Un alt factor care a dus la distrugerea pietrăriei colonadei a
reprezentat-o încărcarea şi presiunea exercitată de greutatea turnului clopotniţă. Cutremurele au amplificat
efectele, fusurile coloanelor suferind un proces de despicare prin crăpături verticale. Aces fapt periclita grav
stabilitatea construcţiei putând duce la prăbuşirea turnului clopotniţă, la distrugerea boltirii, picturii şi a
ornamentelor din piatră. De-a lungul timpului, partea inferioară a coloanelor a suferit interevenţii repetate
care au mutilat bazele coloanelor la stâlpii inferiori, înlocuindu-se blocurile de bază sculptate cu plăci de
travertin cu ocazia unei restaurări în 1970. În urma analizei atente susţinută de expertize de laborator privind
natura pietrei, gradul; de distrugere şi factorii biologici vinovaţi de acest lucru, s-au făcut intervenţii pentru
eliminarea igrasiei prin executarea unui strat filtrant îm care a fost înglobată o reţea de tubulatură tip dren
pentru aerarea stratului filtrant şi injectarea perimetrală cu substanţe hidrofobizante tip Remers. A fost scoasă
şapa de beton turnată recen, cu o grosime de circa 20 de centimetri şi înlocuită cu un paviment din dale de
piatră cioplite manual, pozat pe un strt de nisip. A fost elaborată o atentă documentaţie istorică care a furnizat
informaţii concrete privind aspectul zonelor originale de la partea inferioară a colonadei pridvorului şi a
stâlpilor dintre pronos şi naos, părţi înlocuite cu piese din ciment şi praf de piatră sau cu plăci de travertin.
O problemă importantă a fost aceea de a opta pontru o soluţie care să păstreze stâlpii actuali dar care să
asigure totodată şi stabilitatea clădirii. Pentru colonada pridvorului s-a ales varianta prin care să se introducă
în miezul stâlpilor un sistem de tuburi metalice prevăzute cu tălpi la ambele capete, care să preia presiunea
boltirii pridvorului şi a turnului clopotniţă, realizarea lăcaşelor pentru plasarea tubulaturii metalice printr-un
sistem de freze confecţionate special. Pentru a se evita distrugerea stâlpilor în timpul frezării, aceştia au fost
protejaţi printr-o carcasă de ipsos turnată într-un cofraj din lemn.
Au fost confecţionate bazele folosindu-se informaţii documentare, iar stâlpii ansamblaţi, capitel, fus şi bază,
au fost transportaţi şi remontaţi pe poziţiile lor. Pentru a se asigura împănarea necesară evitării dizlocării
boltirii, sub placa inferioară a fost plasată o garnitură de presiune autoridicătoare.
Spaţiul dintre tubulatura metalică şi lăcaşul forat a fost injectat cu ciment Remers special compus ca să nu
acţioneze asupra metalului. Ulterior voloanelor li s-au aplicat procedeele curente, preconsolidare, biocidare,
consolidare, iar zonele lacunare au fost completate după caz, discret, cu mortare de completare compuse pe
baza eşantioanelor din piatra originară trimise laboratoarelor Remens. Fusurile şi bazele stâlpilor interiori au
fost restaurate la poziţie înlocuindu-se părţile executate recent din plăci de travertin cu blocuri sculptate,
utilizându-se informaţiile din documentaţia istorică. După montarea la poziţies-au aplicat tratamente de
consolidare finală şi hidrofobizare. Prin lucrările executate au fost restaurate componente importante ale
bisericii, păstrându-se substanţa originară a pieselor valoroase şi recuperându-se părţile distruse ale colonadei
pe baza documentelor istorice.
BISERICA VECHE A MĂNĂSTIRII SINAIA, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16691.01
BISERICA VECHE A MĂNĂSTIRII SINAIA, JUDEŢUL PRAHOVA
Cod LMI: PH-II-m-A-16691.01
PALATUL ŞTIRBEY (VILA ALINA ŞTIRBEY) - MUZEUL ORAŞULUI SINAIA, JUDEŢUL PRAHOVA
CAPELA ROMANO-CATOLICĂ FLORESCU-ŞTIRBEY SINAIA
Cod LMI: PH-II-m-A-16657
Proiectare, studiu istoric al restaurării :
DOCT SRL TARGOVIŞTE, Birou de Arhitectură
Arh. Doina Petrescu, Atestat MCC, Specialist
Analiză sit:
Arh. Dan Manea
Contructor:
PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Ing. Ioan Loghin, Atestat MCC, Specialist
Ing. Ionuţ Mihalcea
Ing. Adrian Loghin
Finanţator :
PRIMĂRIA SINAIA
RESTAURAREA
Administrația locală reintră în posesia clădirii aflate într-o stare avansată de degradare. În acel moment apare
ideea realizării unui muzeu dedicat orașului, în Palatul Știrbei. Această alegere nu este deloc întâmplătoare,
clădirea funcționând, în epoca comunistă, până în 1990, ca și Casă a Pionerilor – spațiu cultural, de întâlnire și
studiu al artelor frumoase (fluier, pian, balet ș.a.). Cei mai mulți dintre sinăienii de azi au dezvoltat o legătură
strânsă, în copilăria lor, cu acest spațiu, apolitic, dar cu o puternică tentă culturală și educațională..
Proiectul, scris și conceput în Primăria orașului Sinaia, și-a propus realizarea unui spațiu expozițional și cultural
care să reunească, pentru prima dată sub același acoperiș, un ansamblu elocvent de obiecte, artefacte și
reprezentări, care să ilustreze identitatea și patrimoniul cultural, material și imaterial al orașului Sinaia.
Elementul de inedit al acestui proiect consta în dotarea muzeului cu tehnologii interactive și de realitate
augmentată, care sa transforme o vizită obișnuită la muzeu într-o experiență personală și interactivă.
PALATUL ŞTIRBEY (VILA ALINA ŞTIRBEY) - MUZEUL ORAŞULUI SINAIA, JUDEŢUL PRAHOVA
CAPELA ROMANO-CATOLICĂ FLORESCU-ŞTIRBEY SINAIA
Cod LMI: PH-II-m-A-16657
PALATUL ŞTIRBEY (VILA ALINA ŞTIRBEY) - MUZEUL ORAŞULUI SINAIA, JUDEŢUL PRAHOVA
CAPELA ROMANO-CATOLICĂ FLORESCU-ŞTIRBEY SINAIA
Cod LMI: PH-II-m-A-16657
MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA - PLOIEŞTI
Cod LMI: PH-II-m-A-16246
Restauratori:
Proiectanţi:
CONSPROIECT SA PLOIEŞTI
RESTITUTIO SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Arh. Călin Hoinărescu, Atestat MCC, Expert, Vicepreşedinte UNRMI
Restauratori carte veche:
Rest. Nicoleta Ionescu
Rest. Daniela Ioniţă
Restaurare mobilier de epocă:
Rest. Andrei Gheorghievici
Constructori:
PROCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI, Membru UNRMI
Ing.Ioan Loghin, Atestat MCC, Specialist
ROMCONSTRUCT SRL PLOIEŞTI
Finanţator:
MINISTERUL CULTURII
RESTAURARE
În decursul timpului clădirea a fost de mai multe ori restaurată, fiecare intervenţie fiind marcată de grija
pentru conservarea caracteristicilor iniţiale ale monumentului. Ultima restaurare de mare amploare, a avut loc
între anii 1990 si 1995. Cu acest prilej, respectându-se cu rigurozitate personalitatea arhitecturală a
monumentului, clădirea a beneficiat de consolidarile şi modernizările cerute de nouă concepţie tematică a
Expoziţiei de bază.
Ideea care a coordonat reorganizarea tematică a Expoziţiei permanente a Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova, a fost aceea a individualizării sale în contextul instituţiilor de profil din ţară, prin
valorificarea patrimoniului propriu, a studiilor şi cercetărilor intreprinse de specialiştii din diversele domenii
(arheologie, istorie medie, modernă şi contemporană, numismatică si medalistică, etc.).
Până în prezent din tematica generala a muzeului, au fost realizate, în funcţie de mijloacele materiale avute la
dispoziţie, etapele care ilustrează descoperirile arheologice din judeţul Prahova - rezervaţiile arheologice
Targşoru Vechi şi Budureasca, începuturile oraşului Ploieşti, evenimentele de la mijlocul secolului XIX (1848) şi
ecoul lor în Prahova, cabinetele de numismatică şi medalistică, aspecte ale vieţii culturale prahovene
antebelice.
La exterior, intrarea muzeului este încadrată de Statuile Sfinţilor "Petru şi Pavel", patroni ai Gimnaziului care a
funcţionat aici, încă din 1868. În curtea din faţa muzeului, pentru crearea unui ambient evocator, au fost
plasate busturile domnitorilor: Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul şi Alexandru Ioan Cuza, mari
personalitati ale istoriei naţionale, a caror viaţă şi operă sunt strâns legate de istoria Ploieştiului şi a
meleagurilor prahovene. În curtea interioara a muzeului au fost puse în valoare, în cadrul unui cuprinzator
Lapidarium, piese litice romane, dar şi monumente comemorative - crucea monumentală de la Valea Urloi
(Urlaţi), care menţionează răscoala seimenilor şi dorobanţilor de la 1655.
La inaugurarea de după lucrările de restaurare, s-a deschis expoziţia temporară "RESTAURAREA - între meserie
şi artă". La vernisajul expoziţiei care a avut loc la 15 iulie 2008, a fost prezent domnul Arh.Călin Hoinărescu,
Expert atestat de Ministerul Culturii, Vicepreşedinte al UNRMI.
MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA - PLOIEŞTI
Cod LMI: PH-II-m-A-16246

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10